17 03, 21: อัพเดทล่าสุด

16 คำถามกับการบอยคอต


16 คำถามกับการบอยคอต
.

1. อะไรคือการบอยคอต

boycott : – รวมหัวต่อต้าน, พร้อมใจกันตัดสัมพันธไมตรี ไม่ซื้อสินค้า ไม่ส่งสินค้า หรืออื่น ๆ
– ปฏิเสธที่จะติดต่อ-ค้าขายกับ บุคคล/บริษัท/ประเทศ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ฯลฯ
การคว่ำบาตร : ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย
مُقَا طَعَةٌ : การแยก/ตัดสัมพันธ์กับผู้หนึ่ง

สรุปว่าการบอยคอตคือ การงด (ไม่ให้) การสนับสนุนสินค้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซึ่งเป็นการต่อต้านชนิดหนึ่งที่มุสลิมสามารถปฏิบัติต่อศัตรูอิสลามได้โดยไม่ มีความเสียหายใดๆ สำหรับตน

2. ทัศนะของอิสลามต่อการบอยคอตเป็นอย่างไร

เรื่องการบอยคอตหรือการตัดสัมพันธ์กับมุชริกีนที่เป็นศัตรูกับอิสลาม สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคลิกของมุสลิมและลักษณะความศรัทธาของมุสลิม การตัดสัมพันธ์กับมุชริกีนที่เป็นศัตรูนี้ ท่านนบีก็เคยกระทำ หลังจากที่ท่านพิชิตมักกะฮฺและเปิดเป็นเมืองของมุสลิม ท่านได้ประกาศห้ามมุชริกีนของเขตเมืองมักกะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา บรรดามุชริกีนนั้นเป็นนะญิส ไม่อนุญาตให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในเมืองมักกะฮฺ” ในช่วงพิธีฮัจญฺมุชริกีนไม่สามารถเข้ามาขายสินค้าในมักกะฮฺ บรรดามุอฺมินีนก็กังวลว่าจะขาดแคลนสินค้า อัลลอฮฺจึงตรัสว่า “หากสูเจ้ากลัวจะยากจนถ้ามุชริกีนไม่นำสินค้ามาขายในมักกะฮฺ อัลลอฮฺจะตอบแทนสูเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่ต้องพึ่งพวกเขา” อัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้มุสลิมเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตะอาลา

3. ทำไมต้องบอยคอต – ทำแล้วดีอย่างไร

ปัจจุบันมุสลิมถูกทดสอบโดยการที่พี่น้องเราในปาเลสไตน์ อัฟฆอนิสตาน อิรัก ฯลฯ ถูกอธรรมจากศัตรูอิสลาม เราไม่สามารถไปช่วยพวกเขาด้วยการญิฮาดได้ เราก็ทำเท่าที่ทำได้อยู่ในบ้านเรา ก็โดยการกุนูต การบอยคอตสินค้าศัตรู มุสลิมในไทย 10 ล้าน ไม่ใช่จำนวนน้อย เทียบกับในซาอุดี้ซึ่งมีมุสลิมประมาณ 18 ล้านคน มากกว่ามุสลิมในคูเวต เป็นไปได้อย่างไรที่พี่น้องเราถูกศัตรูทำร้าย แต่เราก็ยังกินยังใช้สินค้าของศัตรู เอาเงินไปให้ศัตรูของพี่น้องเรา เราจะต้องอบรมลูกหลานเราด้วย เมื่อเห็นพี่น้องเราเดือดร้อน ก็ต้องช่วยสุดความสามารถ เราบอยคอตก็เพื่อ

ประกาศจุดยืนของอิสลาม
ให้กำลังใจพี่น้องมุญาฮิดีน
สร้างกำลังใจแก่ประชาชาติมุสลิม
สนับสนุนสินค้ามุสลิม
มีผลกระทบต่อสินค้าศัตรูมุสลิมถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ให้มุสลิมมีจิตสำนึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สร้างบทบาท แม้จะเล็กน้อยแต่มีผลกระทบและผลบุญ

4. บอยคอตอะไรบ้าง

ศัตรูอิสลามและผู้ที่ให้การสนับสนุนศัตรูอิสลาม ได้แก่ อิสราเอล (ยิว) อเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน รายการสินค้าบอยคอตดูได้ที่ ไม่ซื้อ-ไม่กิน-ไม่ใช้ สินค้าอเมริกัน-ยิว-อังกฤษ

5. จำเป็นมากหรือเปล่า

เป็นขั้นต่ำที่สุดของการทำญิฮาดเพื่อต่อต้านศัตรูอิสลาม ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มุสลิมทุกคนสามารถทำได้ และในบรรดาหลักฐานเกี่ยวกับประวัติท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็มีเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้อนุญาตให้มีการตัดความสัมพันธ์กับศัตรูอิสลาม หรือผู้ฝ่าฝืนหลักการและคำบัญชาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

6. ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรบ้าง

เศรษฐกิจของศัตรูจะได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นกำลังทรัพย์ที่จะถูกนำไปใช้ใน การข่มเหง สังหารพี่น้องมุสลิมของเรา และศัตรูของอิสลามก็จะยิ่งมองว่ามุสลิมไม่มีอำนาจ เป็นประชาชาติที่อ่อนแอ แม้กระทั่งถูกกดขี่ข่มเหงก็ยังไม่แสดงอาการต่อต้าน ศัตรูของอิสลามก็จะยิ่งแสดงอำนาจเพื่อทำลาย/ทำร้ายประชาชาติมุสลิม

7. ยิวคือใคร

กลุ่มคนที่นับถือศาสนายูดาย ในปัจจุบันมี 2 กลุ่ม

1) ชาวยิวทั่วไปที่ไม่มีแนวคิดแบบกลุ่มที่ 2

2) ยิวไซออนิสต์ – ขบวนการทางการเมืองของชาตินิยมยิว ที่มีจุดหมายเพื่อการสถาปนารัฐยิว และปกครองโลกตามสัญญาของพระเจ้าของพวกเขาคือ ยาโฮวา และเส้นทางสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือการกลับสู่แผ่นดินในฝันและถูกสัญญาไว้ คือ พื้นที่ตั้งแต่แม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ จรดแม่น้ำฟูรอตในประเทศอิรัค ซึ่งขณะนี้ส่วนมากของชาวยิวยึดมั่นในแนวไซออนิสต์

8. ยิวทำอะไรให้สังคมบ้าง

ยิวเป็นประชาชาติที่เห็นแก่ตัว ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทุกด้านทุกกรณี ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับยิวระบุชัดเจนว่ายิวไม่เคยมีบทบาทที่ดีต่อทุก สังคมที่อาศัยอยู่ ในอัลกุรอ่านก็ระบุไว้ในซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 64 ซึ่งมีความหมายว่า “…ทุกครั้งที่พวก เขาจุดไฟขึ้นเพื่อทำสงคราม อัลลอฮฺก็ทรงดับไฟนั้นเสีย และพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในผืนแผ่นดิน และอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบผู้บ่อนทำลายทั้งหลาย”

9. อเมริกาและอิสราเอลเป็นอะไรถึงได้เกลียดมุสลิม

อเมริกาเป็นคริสต์ อิสราเอลเป็นยิว ซึ่งเป็นสองกลุ่มชนที่เป็นศัตรูของมุสลิมดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัล มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 82 ซึ่งมีความหมายว่า “แน่นอนเจ้าจะพบว่า หมู่ชนที่เป็นศัตรูอันรุนแรงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือ ชาวยิว และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ” และในขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอลกำลังปฏิบัติทุกวิถีทางใน การทำลายโลกมุสลิม โดยมุ่งหวังผลประโยชน์จากทรัพยากรในโลกมุสลิม

10. เราควรทำตัวอย่างไรในสังคม

ทำตัวเป็นมุสลิมที่ดี แสดงออกถึงบุคลิกภาพของมุสลิมอย่างแท้จริง เพื่อให้ศาสนิกอื่นเข้าใจและมองมุสลิมในทางที่ดี

11. เหตุการณ์ร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่าจะเป็นฝีมือใคร

ขณะนี้ไม่มีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการชี้ถึงผู้กระทำ แต่บรรดานักวิเคราะห์เห็นว่าไม่มีผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ผ่าน มาเท่ากับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้รับ เช่น การถล่มรัฐบาลฏอลิบัน ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดแรกในโลกมุสลิมที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามอย่าง เคร่งครัด และการก่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีแนวคิดตะวันตกเพื่อเป็นเครื่องมือในการ บริหารประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งมีข้อมูลยืนยันว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากพอสมควร ส่วนประเทศอิสราเอลก็ได้ดำเนินการต่อต้านและถล่มกลุ่มหะมาสและญิฮาดอย่างต่อ เนื่อง โดยประชาคมโลกไม่ให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการประสานระหว่างแผนปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา และกลุ่มเป้าหมายของอิสราเอล ในขณะนี้การเผยแผ่ศาสนาอิสลามอยู่ในลักษณะตกต่ำและถูกกดขี่จากบรรดารัฐบาล ที่ปฏิบัติตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา แม้กระทั่งสถาบันสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ต้องทำตัวเป็นกลางนั้น ก็ยังผลิตบรรดามติที่เห็นได้ว่าเป็นการเข้าข้างฝ่ายพันธมิตรตะวันตก

12. ทำไมจึงโยนความผิดมาให้มุสลิม

สื่อของตะวันตกนั้นต้องการทำลายภาพมุสลิมด้วยทุกวิถีทาง ซึ่งผู้ที่ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวตะวันตกจะสังเกตว่าข่าวสารที่เกี่ยวกับ มุสลิมมักจะมาในเชิงลบโดยตลอด ซึ่งเป็นแนวที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศัตรูอิสลาม และในขณะเดียวกันข้อหาต่างๆ ที่โยนมาให้มุสลิมเป็นข้อหาที่ปราศจากหลักฐานที่ชัดแจ้ง

13. ปัจจุบันศาสนิกอื่นมองมุสลิมอย่างไร

ดูถูก มองว่าเป็นกลุ่มชนที่สร้างปัญหาในสังคม

14. เราจำเป็นที่จะต้องอธิบายหรือไม่

ควรจะอธิบายให้เข้าใจ ในกรณีที่สามารถอธิบายได้ และผู้ฟังมีความคิดกว้างพอ
ถ้านอกจากนี้ก็ لكم دينكم ولي دين

15. สิ่งที่บอยคอตถ้าบางสิ่งมันจำเป็นล่ะ

สิ่งที่จำเป็นที่ถ้าไม่ใช้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต และสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตที่จะมีผลกระทบหรือมีความเสียหายหาก ไม่ใช้ก็อนุญาตให้ใช้ได้ สุดท้ายบรรดาสินค้าของศัตรูที่มาถึงยังเราโดยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายก็เป็นการ อนุญาตเช่นเดียวกัน

16. เราจะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอย่างไรบ้าง

• ทุกวิถีทางที่เป็นการญิฮาด (ต่อสู้) ถ้าทำได้
• บริจาคกำลังทรัพย์แม้จะเล็กน้อยก็ตาม
• ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ถูกอธรรม
• บอยคอตสินค้าของศัตรูมุสลิม
• ขอดุอาอฺให้แก่พี่น้องมุญาฮิดีน

มุสลิมต้องมีจุดยืนที่จะยืนหยัดบนหนทางของอัลลอฮฺอย่างเต็มที่ อัลลอฮฺจะช่วยเหลือเรา ถ้าเราอ่อนแอในด้านการอีมาน สิ่งอื่นก็จะหายไปในที่สุด ในอิสลาม อีมานเป็นความผูกพันระหว่างหัวใจกับการกระทำ การอีมานคือ การศรัทธาด้วยหัวใจ-การกล่าวด้วยลิ้น-และการกระทำด้วยอวัยวะ อัลกุรอานหลายอายะฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า “ยาอัยยุฮัลละซีนะอามะนู วะอะมิลุศศอลิฮาต–โอ้บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย” อัลลอฮฺผูกพันสองสิ่งนี้ (การศรัทธาและการทำดี) ไว้ด้วยกัน คนที่อ้างการกระทำของเขาโดยไม่มีอีมาน คือนิฟาก (บิดพลิ้ว) คนที่อ้างว่ามีอีมานโดยไม่มีการกระทำ เป็นอีมานปลอม อีมานที่แท้จริงจะต้องมีทั้งสองอย่าง คือ อีมานและการกระทำ…เราเชื่อว่าอเมริกาและยิวเป็นศัตรู ก็ต้องแสดงออกด้วยการตัดสัมพันธ์กับศัตรู ไม่สนับสนุน ไม่ติดต่อค้าขาย ไม่ซื้อสินค้าของศัตรู

…นี่ไม่ใช่สงครามสุดท้าย อัลลอฮฺตรัสไว้แล้วว่า ยะฮูดีและนัศรอนีจะไม่พอใจ จนกว่ามุสลิมจะออกจากอิสลามไปเป็นพวกเขา เขาจึงจะพอใจ มุสลิมจะต้องคิดทบทวน…อะไรที่เราจะต้องศึกษา? อะไรที่เราจะต้องทำ?…เพื่อปกป้องอีมานและอิสลามของเราโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader