16 10, 16: อัพเดทล่าสุด

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี


S__26337286

แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

สำนักจุฬาราชมนตรี และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้รับทราบการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยความโศกเศร้าโทมนัสอย่างยิ่ง ถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินสยาม

ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ได้แสดงให้ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์พระองค์ คือ ประมุขของประเทศ พระผู้ทรงเป็นผู้นำแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐานอันบังเกิดผลด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถความรู้ความรักในแผ่นดินและประชาชน ยังกอปรด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ซึ่งนำมาสู่การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักตามพระราชปณิธานจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ยังผลให้พสกนิกรมีความจงรักภักดีและมีความศรัทธาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนร่วมน้อมอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เอกองค์อัครศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อศาสนาอิสลามและพสกนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ตลอด 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ด้วยการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสืบไปโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader