15 07, 15: อัพเดทล่าสุด

เมื่ออดีคสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เข้ารับอิสลาม จริงมั่วหรือข่าวลือ?


เมื่ออดีคสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เข้ารับอิสลาม จริงมั่วหรือข่าวลือ?

สุภาพบุรุษชาวเยอรมัน ผู้มีนามว่า…โจเซฟ อะโลอิซิอัส แรตซิงเกอร์ เป็นนักบวชชั้นสูงของคริสตจักรคาทอลิกแห่งเยอรมนี ดำรงตำแหน่งเป็นพระคาร์ดินาลได้รับเลือกตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสันตะปาปาอวม ที่ 265 ของคริสตจักรคาทอลิก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548ขณะที่พระองค์มีสิริอายุครบ 78 พรรษา

โป๊ป เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าวคำปราศรัยต่อหน้าประชาชนผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่มาชุมนุม ณ นครวาติกัน ท่านกล่าวคำปราศรัยด้วยประโยคหนึ่งที่ว่า… “ข้าพเจ้าขอมอบหมายตนเองต่อคำสวดวินวอนของพวกท่าน” ประชาชนต่างตะโกนเรียกขานพระนามของท่านว่า… “เบเนดิกต์ เบเนดิกต์” อย่างกึกก้อง

ในวันรุ่งขึ้น อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยูบุชแห่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีถึงสันตะปาปาองค์ใหม่ โดยกล่าวยกย่องว่า… “ทรงเป็นบุรุษผู้มากไปด้วยวิทยปัญญาและความรู้” ในขณะที่พระสันตะปาปาทรงเรียกพระองค์เองว่า… “เป็นคนทำงานที่ต่ำต้อยน้อยค่าธรรมดาๆ ผู้หนึ่งเท่านั้นเอง” สมแล้วที่ตัวของพระองค์ได้รับการขนานนามจากแวดวงวิชาการและความรู้ในสาขาเทววิทยาว่า…เป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุดในวิชา เทววิทยาในยุคสมัยปัจจุบัน โป๊ปบีนีดิก นอกจากจะตรัสภาษาเยอรมัน อันเป็นภาษาท้องถิ่นของฯพณฯ แล้วยังทรงตรัสภาษา ลาติน ,สเปน,และฝรั่งเศสอีกด้วย

Newly elected Pope Joseph Ratzinger of Germany waves to the crowd from the central balcony of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Tuesday, April 19, 2005. (AP Photo/ Andrew Medichini)Newly elected Pope Joseph Ratzinger of Germany waves to the crowd from the central balcony of St. Peter’s Basilica, at the Vatican, Tuesday, April 19, 2005. (AP Photo/ Andrew Medichini)

จากการที่โป๊ปเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาเทววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในเรื่องคุณลักษณะต่างๆ ของพระเจ้าในคัมภีร์เตารอต(โตราห์),ไบเบิล(อินญีล)และพระมหาคัมภีร์อัลกุรฺอ่านจึงทำให้ ฯพณฯมาถึงข้อสรุปที่น่าสนใจดังว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นพระเจ้าที่ไม่อาจประกอบขึ้นมาจากสิ่งใด และไม่อาจนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ ได้ จากสัจธรรมความจริงเช่นนี้ ฯพณฯท่านจึงประกาศการค้นคว้าของ ฯพณฯท่านขึ้น ณ วิทยาลัยเดอะเบอร์นาดีนส์ ณ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายน 2551 ว่า… “คริสต์ศาสนาในความหมายตามวิชาการชั้นสูงแล้ว มิได้ถูกถือว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่ถูกประทานคัมภีร์ลงมา(ไบเบิล)” หรือในอีกคำพูดหนึ่งก็คือคริสต์ศาสนาเป็นของปลอมหรือถูกอุปโลกน์ขึ้นมาด้วยโดยฝีมือของมนุษย์

จากนั้นไม่นานโป๊ปเบเนดิกต์ก็ได้ประกาศการลาออกจากตำแหน่งพระสันตะปาปาของท่านเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยสิริอายุ 85 พรรษาด้วยเหตุผลของท่านเองที่ว่า ท่านมีอายุมากแล้วและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของโป๊ปอีกต่อไปได้
ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2556 อดีตโป๊ปเบเนดิกต์ที่ 16 จึงประกาศตัวเข้ารับอิสลาม โดยได้จัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนขึ้นในวันอาทิตย์โดยประกาศว่า… “สิ่งนี้เป็นการกระทำโดยผ่านการสวดภาวนาและการใคร่ครวญพินิจพิจารณาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ว่า… อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริง”

มีผู้สื่อข่าวได้สอบถามโป๊บถึง คำพูดหนึ่งของ ฯพณฯ ที่เคยกล่าวไว้ในการที่ท่านดำรงตำแหน่ง บิชอป แห่งวาติกัน เมื่อปี 2549 ในการบรรยายของท่านในหัวข้อ ศรัทธา เหตุผลกับมหาวิทยาลัยไว้ดังว่า “จงนำมาแสดงข้าพเจ้าดูซิว่า มีอะไรใหม่ๆ หรือไม่ที่มูฮัมมัดนำมาแสดง และเมื่อนั้นแหละท่านจะพบว่า สิ่งต่างๆ นั้นล้วนเป็นเรื่องชั่วร้าย และอมนุษย์ ดังที่เขามีบัญชา ให้เผยแพร่ความเชื่อ ศรัทธา ที่เขาสอนออกไปด้วยดาบ” เมื่อได้ยินคำถามนี้ โป๊ปจึงแสดงอารมณ์ดี ของท่าน ด้วยการยิ้ม และจึงกล่าวตอบว่า “ใช่ ข้าพเจ้า รู้สึกสำนึกด้วยความเศร้า เสียใจ มาระยะหนึ่ง แต่ขณะนั้นข้าพเจ้ายังอ่อนหัด และหลงเชื่อคนง่าย ณ บัดนี้ข้าพเจ้าได้เห็นอะไรชัดแจ้งขึ้นมากแล้ว นอกจานั้น ข้าพเจ้าเอง ก็คิดอยากจะมีดาบสักเล่มหนึ่ง ทั้งนี้เพราะบรรดาพระคาร์ดินาล ได้สร้าง ความเจ็บปวดอย่างจริงๆ ให้กับเรื่อองนั้น”

3.02.1994 Gerusalemme, Israele. Il Card. Joseph Ratzinger legge un libro con alle spalle il panorama della cittˆ nei pressi dell'Orto degli Ulivi.3.02.1994 Gerusalemme, Israele. Il Card. Joseph Ratzinger legge un libro con alle spalle il panorama della cittˆ nei pressi dell’Orto degli Ulivi.

เมื่อถูกถามว่า ฯพณฯ จะกลับไปใช้พระนามเดิมของ ฯพณฯ หรือไม่? โป๊ปจึงตอบอย่างแข็งแกร่งว่า“ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อของข้าพเจ้าเป็น ซัจยาต ซัยยิด รัตซิงเกอร์ โดยที่ข้าพเจ้ารักษาชื่อ-สกุล เอาไว้ ก็เพื่อเหตุผลในทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อว่า เพื่อนๆ ทาง facebook และผู้ที่ติดตาม twitter ของข้าพเจ้าจะได้ไม่สับสน”

การเปลี่ยนมาเข้ารับอิสลามของท่านก็มิใช่ว่าจะไม่มีแรงต้านก็หาไม่ ภายหลังการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของท่านเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทั้งมิตรและศัตรู ต่างก็แสดงทัศนะผ่านทาง foxnews โดยการตกแต่งรูปของโป๊ปให้ดูเป็นโต๊ะครู


“เมื่อความจริงมา ความเท็จย่อมมลายหายสิ้น แท้จริงความเท็จย่อมมลายหายสิ้นเสมอ”

พระดำรัสของอัลลอฮ์เป็นสัตย์จริงเสมอ

บทความ/นานาทรรศนะ โดย.อับดุลลอฮ์ บินกอซิม
อ้างอิงแหล่งข่าวจาก สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader