15 07, 17: อัพเดทล่าสุด

อีดสะอีดฟิฏร์ ในอิสลาม


hamka027

        อีดฟิฏร์เป็นหนึ่งในสองอีดที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของอิสลาม มีริวายะฮฺและหะดีษจำนวนมากมายกล่าวเอาไว้ บรรดามุสลิมที่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพวกเขาได้ถูกห้ามไม่ให้กินและดื่ม และการกระทำที่อนุญาตอื่นๆ อีกมากมาย และ ณ บัดนี้เมื่อหนึ่งเดือนแห่งการทดสอบได้ผ่านพ้นไป ในวันแรกของเดือนเชาวาลพวกเขาได้ทำการเฉลิมฉลอง ทูลขอรางวัล และผลการตอบแทนจากอันเป็นรางวัลที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงสัญญาเอาไว้ ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันอีดฟิฏร์หนึ่งโดยชี้แนะแก่บรรดาผู้ศรัทธาไว้ว่า

خطب اميرالمومنين على بن ابى طالب عليه السلام يوم الفطر فقال: ايها الناس! ان يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون و يخسر فيه المبطلون و هو اشبه بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم الى مصلاكم خروجكم من الاجداث الى ربكم و اذكروا بوقوفكم فى مصلاكم و وقوفكم بين يدى ربكم، و اذكروا برجوعكم الى منازلكم، رجوعكم الى منازلكم فى الجنه. 
عباد الله! ان ادنى ما للصائمين و الصائمات ان يناديهم ملك فى آخر يوم من شهر رمضان، ابشروا عباد الله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم فانظروا كيف تكونون فيما تستانفون

โอ้ประชาชนทั้งหลาย แท้จริงวันนี้ของพวกท่าน คือวันที่ผู้ประกอบคุณความดีทั้งหลายจะได้รับรางวัลตอบแทน ส่วนผู้ทีประพฤติไม่ดีจะหมดความหวัง และวันนี้มีความคล้ายคลึงกับวันกิยามะฮฺของพวกท่าน พวกท่านจงตระหนักไว้ว่าการออกจากบ้านของท่านเพื่อไปนมาซอีดนั้น เหมือนกับการออกจากหลุมศพเพื่อไปสู่พระผู้อภิบาล ขณะที่ท่านยืนอยู่ในแถวนมาซจงตระหนักว่า ท่านกำลังยืนอยู่ ณ เบื้องพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของท่าน และเมื่อท่านเดินทางกลับบ้านจงตระหนักว่า ท่านกำลังกลับไปสู่บ้านของท่าน ณ สรวงสวรรค์

โอ้ปวงบ่าวทั้งหลาย สิ่งที่น้อยที่สุดที่จะประทานให้กับผู้ถือศีลอดทั้งชายและหญิงคือ มวลมลาอิกะฮฺจะร้องเรียกพวกเขาในวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและจะกล่าวกับพวกเขาว่าข่าวดี โอ้บ่าวของอัลลอฮฺ พระองค์ได้อภัยในความผิดบาปต่าง ๆในอดีตของพวกท่าน ฉะนั้น พวกท่านจงระวังวันข้างหน้าของท่านให้ดีว่าท่านจะทำอย่างไร

นักปราชญ์ท่านหนึ่งนามว่า มาลีกีย์ ตับรีซีได้กล่าวเกี่ยวกับวันอีดฟิฏร์ไว้ว่า อีดฟิฏร์เป็นวันที่อัลลอฮฺ ได้เลือกขึ้นเป็นพิเศษจากวันทั้งหลาย เป็นวันตอบแทนตอบแทนรางวัลพิเศษ ซึ่งพระองค์ได้ตอบแทนแก่บ่าวที่ดีของพระองค์

สาเหตุที่เรียกวันแรกของเดือนเชาวาลว่าเป็นวันอีดฟิฏร์ เพราะว่าในวันนี้พระองค์ได้มีบัญชาให้ยุติการถือศิลอด อนุญาตให้กินและดื่มได้เหมือนเดิมซึ่งคำว่า (فطروفطروفطور) หมายถึงการกินและการดื่ม และการเริ่มต้นการกินการดื่ม บางทรรศนะกล่าวว่าหมายถึงการเริ่มการกินการดื่มหลังจากที่ไม่ได้กินและดื่มมาระยะหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จีงเรียกการกระทำดังกล่าวว่า افطار  หมายถึงการยุติการไม่กินและดื่ม ดังนั้นจะเห็นว่าขณะที่ถือศีลอดเมื่อถึงเวลาละศีลอดผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายต่างทำการافطار  ละศีลอดของตนหมายถึงอนุญาตให้กินและดื่มได้เหมือนเดิม

อีดฟิฏร์มีอมัลที่เฉพาะเจาะจงหลายประการด้วยกัน ซึ่งริวายะฮฺของมะอฺซูม (อ.) กล่าวแนะนำไว้มากมายทั้งดุอาอ์ และอิบาดะฮฺอื่น ๆ และจากคำพูดของมะอฺซูม (อ.) สามารถสรุปได้ดังนี้ว่า วันอีดฟิฏร์ คือวันแห่งการรับรางวัลตอบแทน เพราะฉะนั้นวันดังกล่าวเป็นมุสตะฮับให้ทำการอ่านดุอาอ์ให้มาก ทำการรำลึกอัลลอฮฺ (ซบ.) อย่าแสดงความเกียจคร้านหรือเบื่อหน่ายในวันนี้ และจงทูลขอคุณงามความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าจากพระองค์ ดังเช่นที่เราจะเห็นว่าดุอาอ์กุนูตนมาซอีดเราจะอ่านว่า

  اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتك عليه و عليهم اللهم انى اسالك خير ما سئلك عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون‏

โอ้อัลลอฮฺ ด้วยสิทธิของวันนี้ วันซึ่งพระองค์ได้ทำให้เป็นวันอีดแด่มวลมุสลิมทั้งหลาย และแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮี) ผู้มากด้วยความดี ความประเสริฐ และเกียรติยศ ขอทรงโปรดประทานความศานติแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด และลูกหลานของท่าน ขอทรงโปรดประทานความดีงามทั้งหลายแก่ข้าฯ ดุจดังเช่นที่พระองค์ได้ประทานแก่ท่านศาสดามุฮัมมัดและลูกหลานของท่าน และโปรดนำข้าฯออกจากความชั่วทั้งหลาย เหมือนดังเช่นที่พระองค์ได้นำท่านศาสดามุฮัมมัดและลูกหลานออกจากมัน การสรรเสริญและการประสาทพรของพระองค์พึงมีแด่ท่านและลูกหลานของท่าน โอ้อัลลอฮฺ ข้าฯขอวอนขอต่อพระองค์ในสิ่งที่บ่าวที่เป็นกัลยาณชนของพระองค์ได้วอนขอ และข้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ในสิ่งที่บ่าวผู้บริสุทธิ์ได้วอนขอจากพระองค์

ท่านอิมามสัจญาด (อ.) ได้กล่าวดุอาอ์อำลาเดื่อนรอมฎอน และเป็นการต้อนรับเดือนเชาวาลไว้ใน ศ่อฮีฟะฮฺสัจญาดียะฮฺว่า

 اللهم صل على محمد و آله و اجبر مصيبتنا بشهرنا و بارك لنا فى يوم عيدنا و فطرنا و اجعله من خير يوم مر علينا، اجلبه لعفو و امحاه لذنب و اغفرلنا ما خفى من ذنوبنا و ما علن … اللهم انا نتوب اليك فى يوم فطرنا الذى جعلته للمؤمنين عيدا و سرورا و لاهل ملتك مجمعا و محتشدا، من كل ذنب اذنبناه او سوء اسلفناه او خاطر شرا اضمرناه توبة من لا ينطوى على رجوع الى. 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด และลูกหลานของท่าน โปรดทดแทนสิ่งที่เป็นความเศร้าระทมในเดือนนี้แก่ข้าฯ  วันอีดฟิฏร์นี้โปรดทำให้เป็นวันอีดที่มีความจำเริญแก่พวกเรา โปรดทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ได้ผ่านพวกเราไป วันนี้ขอการอภัยที่มากมาย และการชำระล้างบาปต่างๆ และโปรดทรงยกโทษในความผิดบาปของพวกเราทั้งที่แจ้งชัด และที่ปิดบัง โอ้อัลลอฮฺ พวกเราขอการลุแก่โทษต่อพระองค์ในวันอีดฟิฏร์ของพวกเรา วันซึ่งพระองค์ได้ทำให้เป็นวันอีดแก่มวลผู้ศรัทธา เป็นวันรื่นเริงแก่มวลมุสลิมทั้งหลาย และเป็นวันแห่งการสังสรรค์และชุมนุม ขอทรงโปรดอภัยในความผิดบาปทั้งหลายที่พวกเราได้ก่อขึ้นการกระทำที่ไม่ดีที่ได้กระทำลงไป และทุกๆเจตนาที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในใจ พวกเราขออภัย ซึ่งเป็นการขออภัยที่ไม่มีวันย้อนกลับไปทำในสิ่งนั้นอีก โอ้อัลลอฮฺ โปรดทำให้วันนี้มีความจำเริญและเป็นสิริมงคลแก่มวลผู้ศรัทธาทั้งหลาย โปรดประทานความสัมฤทธิ์ในการลุแก่โทษ และการไม่ย้อนกลับไปทำในความผิดบาปเหล่านั้นอีกแก่พวกเรา

ความเข้าใจเกี่ยวกับอีดในวัฒนธรรมอิสลาม

คำว่า อีด (عيد) มาจากกริยาของ อาดะ (عاد) ซึ่งกริยารูปเดิมคือ (عود) และ (يعود)  กริยาดังกล่าวมีความหมายมากมายอาทิเช่น ความเคยชิน, สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะเป็นความป่วยไข้ ความทุกข์ หรือความสุข, วันซึ่งหมู่ชนได้มารวมกัน, ทุก ๆวันที่มีความประเสริฐหรือมีเหตุการณ์ที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในวันนั้น  ฉะนั้น วันต่าง ๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นวันอีด เพราะเป็นวันแห่งการรื่นเริงของทุก ๆปี

ปทานุกรมลิซานุลอาหรับกล่าวว่าบางคนกล่าวว่ารากของคำว่า (عيد) อีดมาจากคำว่า (عادة) เพราะว่าหมู่ชนได้มารวมกันในวันนั้นอันเป็นความเคยชิน[1] ฮะรีกล่าวว่า อีดสำหรับชน อาหรับแล้วหมายถึง ช่วงเวลาที่มีความสุขรื่นเริง หรือในช่วงที่มีความสนุกสนาน ส่วนอิบนุอะอฺรอบีกล่าวว่า อีดเฉพาะเจาะจงสำหรับงานรื่นเริงเพียงอย่างเดียว

คำว่าอีดปรากฏในอัล-กุรอานเพียงครั้งเดียว

اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكنون لنا عيدا لاولنا و آخرنا و آية منك

  ความว่า  อีซาบุตรของมัรยัม ได้กล่าวว่า ข้าแต่อัลลอฮ์ โปรดประทานสำรับอาหารจากฟากฟ้าแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด จะได้เป็นวันอีด (รื่นเริง) แก่พวกเราทั้งแก่คนแรกและคนสุดท้ายของพวกเราและจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์[2]

ตับซีรฺเนมูเนะฮฺ อธิบายว่า อีด (عيد) มาจากคำว่า (عود) หมายถึงการกลับ ดังนั้นจะเห็นว่าในวันที่อุปสรรคปัญหาของสังคมได้ถูกแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเหมือนเดิม โดยที่ประชาชนได้มีความสุขเหมือนเดิมเรียกว่า อีด ส่วนอีดต่าง ๆ ในอิสลามนั้นได้ถือตามความเหมาะสมที่ว่าภายหลังจากที่ได้มีการถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอน หรือได้ทำสิ่งที่เป็นข้อบังคับ (วาญิบ) ที่ยิ่งใหญ่เช่นหัจญ์ ซึ่งการกระทำทั้งสองเป็นสาเหตุทำให้ความสะอาดบริสุทธิ์อันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง ส่วนความสกปรก และความโสโครกที่ขัดแย้งกับธรรมชาติได้ถูกขจัดออกไป ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกว่าวัน ๆนั้นว่าอีด หมายถึงการย้อนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมของมนุษย์ ฉะนั้นถ้าพิจารณาจากโองการข้างต้นที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอาหารสวรรค์ให้ตามคำร้องขอของท่านศาสดาอีซา (อ.) จะเห็นว่าวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนต่างย้อนกลับไปสู่การภักดี มีความสะอาดและมีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง ท่านศาสดา อีซา (อ.) จึงได้เรียกวันนั้นว่าเป็นวันอีด

ริวายะฮฺได้กล่าวว่า อาหารสวรรค์ได้ถูกประทานลงมาในวันอาทิตย์ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ บรรดาคริสเตียนได้ให้เกียรติต่อวันอาทิตย์ ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า

و كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد

ทุกวันที่ไม่ได้กระทำความผิดบาปต่ออัลลอฮฺวันนั้นถือว่าเป็นวันอีดคำพูดของท่านอิมามชี้ให้เห็นว่าวันซึ่งได้ละเว้นจากการกระทำความผิดบาป คือวันแห่งชัยชนะ อันเป็นวันที่ความสะอาดได้ย้อนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของมัน[3]

ริวายะฮฺอีกจำนวนมากมายจากมะอฺศูม (อ.) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้เช่นกัน ท่านสุเวด บิน ฆัฟละฮฺ ได้กล่าวว่า ในวันอีดฉันได้ไปหาท่านอิมามอะลี (อ.) ซึ่งฉันได้เห็นขนมปังที่ทำจากแป้งสาลี ขนมหวานที่ทำจากแป้งและนมและอาหารอีกประเภทที่ทำจากนม ฉันได้กล่าวกับท่านอิมามว่า วันนี้เป็นวันอีดหรือ ท่านอิมามได้กล่าวตอบว่า ใช่วันนี้เป็นวันอีด โอ้ฆัฟละฮฺเอ๋ย แต่มันเป็นวันอีดของผู้ที่ได้รับการอภัยในความผิดบาป[4]

ท่านอิมาม (อ.) ได้กล่าวถึงอีดอีกว่า

انما هو عيد لمن قبل الله صيامه، و شكر قيامه، و كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد

 แท้จริงวันนี้เป็นวันอีดสำหรับผู้ที่อัลลอฮฺทรงตอบรับศีลอดของเขา  อิบาดะฮฺของเขาเป็นการขอบคุณ และทุก ๆวันที่ไม่ได้กระทำความผิดบาปต่ออัลลอฮฺวันนั้นถือว่าเป็นวันอีด

ริวายะฮฺจากมะอฺซูม (อ.) กล่าวถึงอีดต่าง ๆของมัซฮับ พร้อมกับวัฒนธรรมที่มีความดีงามเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีดฟิฏร์ ซึ่งเป็นอีดที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมุสลิมทั้งหลาย เช่นกล่าวว่า

زينوا اعيادكم بالتكبير

  จงประดับประดาอีดทั้งหลายของท่านด้วยกับการตักบีรฺ

زينوا العيدين بالتهليل و التكبير و التحميد و التقديس‏

จงประดับประดาอีดทั้งสอง (อีดฟิฎร์ กับอีดกุรฺบาน )  ด้วยการกล่าวสดุดีต่อพระเจ้า กล่าวตักบีรฺ กล่าวสรรเสริญและกล่าวเทิดเกียรติมหาบริสุทธิคุณว่า

لا اله الا الله، الله اكبر، الحمد لله و سبحان الله

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ, อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่, มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ยิ่ง

 

 

[1] ลิซานนุลอาหรับ เล่มที่ ๓/๓๑๙
[2] มาอิดะฮฺ / 114
[3] ตับสีรฺนิมูเนะฮฺ ๕/๑๓๑
[4] บิฮารุลอันวารฺ เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๗๓

www.theleader.coโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader