15 12, 26: อัพเดทล่าสุด

อิมามโคมัยนี (รฎ.) ผู้ปลุกจิตวิญญาณประชาชาติอิสลาม สู่ความเป็นเอกภาพ 1


imamKhomini-1

     เนื่องด้วยสัปดาห์แห่งเอกภาพ ระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 รอบีอุ้ลเอาวัล จะขอนำเสนอบทความที่ได้กล่าวถึงสิ่งนี้

 

 อิมามโคมัยนี (รฎ.) ผู้ปลุกจิตวิญญาณประชาชาติอิสลามสู่ความเป็นเอกภาพ

         เมื่อครั้งท่านศาสดา (ซ็อลฯ) อพยพสู่เมืองมะดีนะฮ์ และสถาปนารัฐอิสลามขึ้นบนพื้นฐานของเอกภาพของบรรดามุสลิม ดังที่อัลลอฮ์ (ซบ.) ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย (49 : 9)

        ท่านศาสดาให้ความสคัญอย่างมากในการวางรากฐานของศาสนาที่ต้องวางอยู่บนเอกภาพของผู้ศรัทธา และขจัดความขัดแย้งออกไปจากสังคมที่มีมาอย่างยาวนานและนมาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวกันของผู้ศรัทธาทั้งหลาย

       ยุคแรกเริ่มของอิสลามที่ต้องเผชิญกับศัตรูรอบด้านทั้งอาณาจักรโรมและเปอร์เซีย และสามารถมีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูทั้งหลายในสงครามต่างๆ นั้นก็เนื่องจากเอกภาพและความสามัคคี

 

      ท่านอิมามโคมัยนี (รฏ.) คือบุรุษที่ปลุกวิญญาณของอัลอิสลามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ที่นมาซึ่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม ท่านอิมามให้ความสคัญในเรื่องของเอกภาพอย่างมาก นับตั้งแต่เริ่มต้นความเคลื่อนไหวต่อสู้กับทรราชและความอยุติธรรม อิมามโคมัยนียึดมั่นในแนวทางแห่งเอกภาพของประชาชาติ ซึ่งถือเป็นนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และท่านกล่าวอยู่เสมอว่า “เอกภาพของประชาชาติอิสลาม จะนความยิ่งใหญ่และเกียรติยศที่สูญหายไปของอิสลามให้กลับคืนมาอีกครั้ง”

 

    สภาพของประชาชาติอิสลามขณะนี้ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ศัตรูของอิสลามที่เกลียดกลัวอิสลามได้สร้างความขัดแย้งและความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆ อีกมากมาย พวกเขาทราบดีว่าเอกภาพของประชาชาติอิสลามคือยุทธศาสตร์ที่สคัญที่จะทให้เกิดความมั่นคง ซึ่งบรรดาอภิมหาอนาจนักล่าอาณานิคมยุคใหม่ก็จะไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลและปกครองได้ จึงเป็นเหตุหรือเงื่อนไขทให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในประเทศต่างๆ นับตั้งแต่สงครามอ่าวฯ เหตุการณ์ 11 กันยายน สงครามปราบปรามการก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน อิรักและซีเรีย เลบานอนและเยเมน ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทให้ประเทศต่างๆ ที่กล่าวมามีความขัดแย้งและเกิดสงครามกลางเมือง โดยมีมูลเหตุขัดแย้งกันทางหลักความเชื่อที่ศัตรูอิสลามได้ช่วยโหมกระพือเพื่อก่อให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนดูเหมือนว่ายากจะเยียวยา

 

      อย่างไรก็ตาม แนวทางการเมืองที่แท้จริงต้องวางอยู่บนหลักการของอิสลาม และต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อิมามโคมัยนี (รฎ.) ได้ให้ความสคัญและถือปฏิบัติโดยกล่าวย้เสมอว่า “การปกป้องภัยอันตรายจากศัตรูที่จะเข้ามาสร้างความขัดแย้งและแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามนั้น คือการที่บรรดาพี่น้องมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นซุนนีหรือชีอะห์ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ต้องสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องมุสลิม ซึ่งถือเป็นวาญิบสหรับมุสลิมทุกคน และอย่าสร้างสิ่งที่เป็นเหตุนไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยก”

 

     อิมามโคมัยนี (รฎ.) ถือว่าเอกภาพคือโอสถขนานเอกที่จะเยียวยาปัญหาปาเลสไตน์และปัญหาของบรรดาพี่น้องมุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภูมิภาคใดก็ตาม ที่กลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิมามโคมัยนี (รฏ.) ได้เรียกร้องประชาชาติอิสลามให้เห็นถึงความสคัญของพี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์ ตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติอิสลามจะสเร็จถึง 20 ปี และเมื่อการปฏิวัติสเร็จท่านก็ได้กหนดให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็น “วันอัลกุดส์” เพื่อหวังว่ามันจะเป็นแกนสคัญที่จะทให้ประชาคมมุสลิมมีความเป็นเอกภาพโดยทั่วกัน และเป็นยุทธศาสตร์สคัญที่จะรวบรวมบรรดามุสลิมให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น

 

       อิมามโคมัยนี (รฏ.) กล่าวย้เสมอว่า “พี่น้องมุสลิมทั้งหลายจะต้องมีเอกภาพเพื่อผลสเร็จและชัยชนะ” ผลแห่งชัยชนะคือการล่มสลายของบรรดาศัตรู การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของอิสลาม ตามทรรศนะของอิมามโคมันนี (รฎ.) นั้น เอกภาพคือการค้ประกันการคงอยู่ของอิสลามอย่างมีเสถียรภาพ

    อิมามโคมัยนี (รฏ.) ให้ความสคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับบรรดาประเทศมุสลิม ภายใต้หลักการศรัทธาเดียวกันและสิ่งที่เป็นหลักการปฏิบัติร่วมกัน ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเนื่องด้วยธรรมชาติของแต่ละประเทศ ภูมิประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ที่สคัญผู้ปกครองที่อธรรมและมหาอนาจที่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นเอกภาพและความสามัคคีในหมู่มุสลิม จึงคอยยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเสมอดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

 

      อิมามโคมัยนี (รฏ.) เน้นย้ให้เห็นถึงความสคัญของเอกภาพในหมู่มวลมุสลิมอยู่เสมอว่า “หากบรรดามุสลิมต้องการที่จะเห็นความยิ่งใหญ่และเกียรติยศของอิสลามเหมือนในยุคเริ่มต้นของอิสลาม ก็จงมาอยู่ภายใต้คๆ เดียวกัน นั่นคือเอกภาพ แล้วพลังอนาจและความยิ่งใหญ่จะกลับมาอย่างเหนือความคาดหมาย”

      อิมามโคมัยนี (รฏ.) กล่าวย้ถึงสาเหตุที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลอิสลาม ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกภาพและความสามัคคีของประชาชาติอิสลาม ดังที่กล่าวว่า “การที่เราจะทให้ประชาชาติอิสลามมีเอกภาพ และขับไล่บรรดาอภิมหาอนาจล่าอาณานิคมยุคใหม่ให้ออกไปจากแผ่นดินของอิสลาม และการที่จะให้พวกเขามีเสรีภาพได้นั้น ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจัดตั้งรัฐบาลอิสลาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม”

 

      ในทัศนะของอิมามโคมัยนี (รฎ.) การเกิดขึ้นของสาธารณรัฐอิสลามในรูปของรัฐบาลที่ทการปกครอง ก็เนื่องจากเอกภาพของประชาชาติและการรักษาไว้ซึ่งเอกภาพ จึงถือเป็นสิ่งจเป็นดังที่กล่าวมาแล้วว่า เอกภาพเป็นเรื่องจเป็นสหรับการจัดตั้งรัฐบาล

     รัฐบาลก็คือเหตุผลที่สคัญที่ทให้เกิดเอกภาพเช่นเดียวกัน ความสคัญและความ สัมพันธ์ของสองประการนี้จะนมาซึ่งความยุติธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เกิดจากการยึดในสายเชือกแห่งพระองค์ ดังในพินัยกรรมของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ตอนหนึ่งที่กล่าวเตือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตว่า “จงพยายามทให้ดีที่สุด เพื่อให้ความสัมพันธ์ของท่านกับประเทศมุสลิมอื่นๆ นั้นเกิดขึ้น และจงดรงการเรียกร้องเชิญชวนมาสู่เอกภาพที่เข้มแข็ง และพึงมั่นใจเถิดว่าพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.) นั้นจะทรงช่วยเหลือท่าน”

 

      “ข้าพเจ้าขอแนะนประชาชาติมุสลิมทั้งหลายว่า อย่าหวังว่าจะมีประชาชาติอื่นใดให้การช่วยเหลือท่านเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสลามที่แท้จริง และเข้าถึงสังคมที่จะใช้กฎหมายอิสลามได้ด้วยการช่วยเหลือของคนอื่น ท่านต้องลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อให้เสรีภาพและอิสรภาพที่แท้จริงได้เป็นจริงขึ้นมา ขอให้ผู้รู้ทางศาสนาและผู้เผยแผ่อิสลามในประเทศอิสลามทั้งหลายจงเรียกร้องแก่รัฐบาลของเขาให้เอาตัวให้รอดพ้นจากการผูกพันอย่างไร้อิสรภาพกับบรรดาประเทศมหาอนาจ และหันกลับมาทความเข้าใจอันดีกับประชาชนของตนเอง ซึ่งโดยวิธีการนี้เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันที่จะทให้เขาได้รับชัยชนะ จงเรียกร้องให้ประชาชาติทั้งมวลมีเอกภาพและกจัดลัทธิการแบ่งแยกเชื้อชาติ ซึ่งเป็นลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลาม”

 

       “จงเรียกร้องให้พวกเขาจงจับมือประสานกันด้วยความเป็นพี่น้องที่ความศรัทธาในอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นประชาชาติใด ซึ่งอิสลามนั้นได้ระบุถึงเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องของเรา และตราบใดที่วิญญาณแห่งความเป็นพี่น้องนี้ได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาในบรรดาประชาชาติมุสลิมและรัฐบาลมุสลิมทั้งหลาย ท่านก็จะได้เห็นประจักษ์ว่าประชาชาติมุสลิมนั้นคือมหาอนาจที่ยิ่งใหญ่บนพื้นพิภพ ขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งความหวังให้ได้เห็นความเป็นพี่น้องดังกล่าวนี้ ให้เราได้หวังในความเท่าเทียมกันระหว่างประชาชาติมุสลิมทั้งมวล ขอพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.) จงทรงดลบันดาลให้ความมุ่งหวังนี้สัมฤทธิ์ผล” (พินัยกรรมของท่านอิมามโคมัยนี : 73-74)

 

 

http://islamicstudiesth.com/index.php/27-articles/100-imam-khomeini-unityโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader