17 02, 28: อัพเดทล่าสุด

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016


“อนันต์ ยาชะรัด” สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมแห่งปี 2559 Thailand Leader Award 2016

คุณอนันต์ ยาชะรัด ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบุคลากรทรงคุณค่าที่สุดของสังคมมุสลิมที่ได้รับการคัดเลือกสุดยอด ผู้นำ นักบริหาร แห่งปี 2559 Thailand Leader Award 2016 สาขา “ผู้นำ นักบริหารด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ ภาคเอกชน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของสังคมมุสลิมไทย

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับมอบโดย พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ที่มาของโครงการคือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้นำในการพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ “ผู้นำ นักบริหารด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ ภาคเอกชน”  โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยยึดมั่นเข้าใจ และเข้าถึงในผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลักนำนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่บุคคล องค์กรทั่วไป ที่มีคุณธรรม มีความสามารถเป็นการสรรค์สร้าง ผู้นำไทยหรือผู้บริหารบุคคลองค์กรเพื่อรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

THAILAND LEADER AWARDS  ปี พ.ศ.2559 โดยจัดขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคลองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงาน และทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป เพื่อเป็นการสรรค์สร้างผู้นำ ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้เริ่มทำกิจกรรมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันแก่มวลสมาชิกและองค์กรแนวร่วม โดยสนับสนุนมวลสมาชิกและองค์กรแนวรวมอาชีพเพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิกกลุ่มเครือข่าย องค์กรฯ สมาคม มูลนิธิ ชมรมต่างๆทั่วประเทศกว่าร้อยองค์กร

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

อนันต์ ยาชะรัด (ANAND YACHARAD)

ที่ปรึกษาอาวุโส
BBX Thailand

กรรมการ
บริษัท KAS Auto Care จำกัด

กรรมการ
บริษัทดาล์ลี ออร์โต้ แคร์ จำกัด

รองประธาน
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม MBM Thailand

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการสถาบัน DALLEE Academy
ที่สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์ แห่งประเทศไทย

ภูมิลำเนา
จังหวัดพัทลุง

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

หลายคนรู้จัก คุณอนันต์ ยาชะรัด ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม “ดาล์ลี DALLEE ภายใต้สโลแกนที่ว่า ให้คุณค่ามากกว่าความสะอาด” ทั้งนี้ในเครือบริษัท เอซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

ชำนาญการเรื่องการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ในเรื่องการทำความสะอาด อย่างครบครัน ดังเช่น กิจการตึก อาคารสูง โรงพยาบาล โกดังหรือแวร์เฮาส์สำหรับคลังสินค้า เป็นต้น

ชำนาญการเรื่องทำความสะอาดด้านยานยนต์ โดยมีอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์มากมายทุกชนิด เหมาะสำหรับผู้ประกอบการคาร์แคร์หรือแม้แต่การทำความสะอาดด้วยตัวเองที่บ้าน ทั้งนี้สินค้าต่างๆที่มีไว้บริการจะเป็นในส่วนสินค้านำเข้าจากอิตาลี-จีน และอีกจำนวนมากที่บริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้าขึ้นมาภายใต้แบรนด์ตัวเอง และแน่นอนว่าได้มีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆอีกมากมายทั่วโลก

สถาบันสอนการประกอบอาชีพธุรกิจคาร์แคร์ (แห่งเดียวในประเทศไทย) ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเปิดกิจการคาร์แคร์ เป็นเวลากว่า 10 ปี อบรมให้กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน กว่า 200 รุ่น กว่า 4,000 คน โดยมีหลักสูตรอบรม 3 หลักสูตร คือ การบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู้ความสำเร็จอย่างยังยืน,เทคนิคการขาย การตลาด การบริหาร ขั้นเทพ (สำหรับกิจการคาร์แคร์),เทคนิคการเคลือบสีฟิล์มแก้วขั้นสูง

– ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจคาร์แคร์ ให้ความรู้ อบรมพนักงาน เพื่อให้ภาพลักษณ์และก่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี มีกำไรในการประกอบกิจการ

“การให้” เพื่อสังคม

ภายใต้การบริหารงานในปัจจุบัน ยึดหลักที่ว่า  “อยากจะแบ่งปั่น โอกาส ความรู้ ประสบการณ์” ที่มีตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี กล่าวได้ว่าคุณอนันต์เป็นนักการตลาด นักค้าขาย เนื่องด้วยต้นตระกูล ซึ่งมีพื้นฐานอาหรับตั้งแต่ ปู่ แม่ ก็ทำค้าขายมาตลอด เพราะฉะนั้นจึงมีประสบการณ์เหล่านี้ถูกสร้างสมมาตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งในการบริการองค์กรมีความคิดที่จะเปลี่ยนทัศคติของพนักงานให้เป็นนายจ้าง เปลี่ยนพนักงานเป็นหุ้นส่วน “ปรารถนาให้พนักงานเติบโตเหมือนกับเรา อยากจะให้แบ่งกัน ให้เค้ามีเหมือนเรา มองอนาคตของเค้า มองลูกๆของเค้า ที่พยายามพลักดันให้คิดนอกกรอบเงินเดือน สอนให้บรรดาลูกทำธุรกิจ เรียนบริหาร เรียนการตลาด และหยิบยืนโอกาสต่างๆให้พนักงานตลอดเวลา”

น้อมนำคำสอนอิสลามสู่ธุรกิจ

 “ดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาด”  สโลแกนดังกล่าวนี้มีตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ เมื่อเราเอาศาสนานำ วันนี้เราจะมีความเจริญ “บารากัส” (มีความมั่นใจ) เมื่อเราทำธุรกิจ เมื่อการบริหารงานบริษัทฯอยู่ในหลักการศาสนา เราก็จะเจอแต่เพื่อนที่ดี สังคมที่ดี ลูกค้าที่ดีเช่นกัน การค้าขายมิได้ขายเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น แต่ดาลีให้โอกาส ให้ความเป็นเพื่อน ให้มิตรภาพที่ดีกับลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาใช้บริการจากดาลี

“ทำดีและถูกต้อง” ถูกต้องตามหลักศาสนา ถูกต้องตามหลักศีลธรรม และถูกต้องตามหลักกฎหมาย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือ บริษัทมีเพียงบัญชีเดียว รูปภาพบางรูปที่ผิดหลักการศาสนาก็ไม่ติด ระบบประกันชีวิต “อดีตมีประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าประกันชีวิต ประกันรถยนต์ เมื่อนำหลักการศาสนามาใช้  ผมไม่มีความกังวล ผมไม่มีประกันเลยสักอย่าง ผมประกันกับอัลเลาะห์อย่างเดียว”

คิดถึงสังคมมุสลิม

  1. สำหรับคนรุ่นใหม่ วันนี้มุสลิมมีโอกาสเยอะมาก จากสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ “ที่ดิน ทรัพย์สิน” และสำคัญที่สุด “แบบอย่างท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) วิธีคิดดังกล่าวมีแบบอย่างกว่า 1,400 ปี ทั้งการค้าขาย การใช้ชีวิต ดูแลครอบครัว ดูแลพี่น้องทั้งหมด ซึ่งศาสนาอื่นไม่มี

  2. ต้องยึดในหลักการศาสนา ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่กลับคืนสู่ความเมตตาของพระองค์ ในขณะที่มีลมหายใจ มุสลิมทุกคนอย่าละทิ้งหลักการศาสนบัญญัติ เพราะสิ่งที่ทำบนโลกดุนยานั้นจะติดตัวเราไปตลอดกาล เพื่อรับรางวัลจากพระองค์อัลเลาะห์นั้นเอง

  3. เปิดโอกาสให้กับตัวเอง “โดยการเข้าหาโอกาส” ศึกษา เรียนรู้ ดูแบบอย่าง จากคนที่ประสบผลสำเร็จ (หาตัวเองให้เจอว่าฉันรักอะไร ชอบอะไร ถนัดอะไร) ก็จงมุ่งมั่นทำมันให้ดีที่สุด และความสำเร็จจะมาหาเราเอง

          สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ การเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ใช้การวิเคราะห์ พิจารณา ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และอยู่ในหลักการศาสนา การตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ต้องกล้าคิดให้ใหญ่ คิดให้ไกล (หากอยากประสบความสำเร็จ เราต้องดูคนที่เค้าประสบความสำเร็จ) เมื่อคุณพร้อมก็จงเริ่มนับหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของธุรกิจทุกแขนง “ผู้เริ่มต้น อย่าคิดริกระโดดข้ามขั้นเป็นอันขาด เพราะความด้อยประสบการณ์จะเป็นตัวทำลายความสำเร็จ ทั้งนี้ เมื่อคุณนับหนึ่งแล้ว(มีพื้นฐาน) อนาคตเมื่อมีโอกาสคุณจะก้าวหรือวิ่งกระโดดคุณก็สามารถกระทำได้ไม่ยากเย็นนั้นเอง”

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016
อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

อนันต์ ยาชะรัด สุดยอดผู้นำ นักบริหารมุสลิมไทยแห่งปี Thailand Leader Award 2016

หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 48

news.muslimthaipost.comโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader