16 07, 23: อัพเดทล่าสุด

สวท.ปัตตานีชวนฟังสายสัมพันธ์ฮัจย์ฯ11.10-14.00น.FM101เมกะเฮิรตซ์


PNOHT590722001005012

สวท.ปัตตานี เอฟเอ็ม 101 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่าย เชิญชวนรับฟังรายการ “สายสัมพันธ์ฮัจย์ กรมประชาสัมพันธ์” และ “สายสัมพันธ์ฮัจย์ ศอ.บต.” ทุกวัน ถึงกันยายน 2559

นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กล่าวเชิญชวนรับฟังรายการ “สายสัมพันธ์ฮัจย์ กรมประชาสัมพันธ์” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เวลา 13.00-14.00 น. และรายการ “สายสัมพันธ์ฮัจย์ ศอ.บต.” เวลา 11.10-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารของชาวไทยมุสลิม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการฮัจย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสองช่วงออกอากาศทุกวัน (จันทร์ ถึงอาทิตย์) ช่วงเทศกาลฮัจย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงกันยายน 2559 ทาง สวท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินรายการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย

ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ส่งผู้สื่อข่าวเพื่อติดตามรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด จากประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 3 คน โดยทางราชการได้ให้การส่งเสริมการไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา มีกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะ มีพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 และพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติและดำเนินการ เพื่อให้บริการและการดูแลที่ดีที่สุดแก่อาคันตุกะของเอกองค์อัลลอฮฺ(ซบ.)

จึงขอเชิญชวนติดตามรับฟังรายการ “สายสัมพันธ์ฮัจย์” ตามวัน เวลา ดังกล่าว และรับฟังทางระบบวิทยุฯ ออนไลน์ ทางแอบพลิเคชันบนมือถือ ในเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนล่าง สำหรับ สวท.ปัตตานี แม่ข่ายที่เว็บไซต์ http://radio.prd.go.th/pattani เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง รับฟังได้ทั่วประเทศและทั่วโลก

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader