13 10, 07: อัพเดทล่าสุด

สตรีตามหลักปรัชญาของอิสลาม


สตรีตามหลักปรัชญาของอิสลามในสุนทรพจน์ของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) แปลและเรียบเรียงโดย ซะฮ์รอ นูรอัยนีย์

 ไม่มีการทรงสร้างใดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราศจากวัตถุประสงค์ หรือปราศจากความจำเป็น บางครั้งสิ่งทรงสร้างบางอย่างที่ปรากฏให้เราเห็น อาจดูเหมือนไม่มีวัตถุประสงค์ แต่ในเอกลักษณ์เบื้องหลังของการทรงสร้างสิ่งมีชีวิตนั้น มีเหตุผล และความเป็นจริงที่ไม่สามารถโจมตีได้ ในอีกด้านหนึ่งคือ การแสดงความคิดที่ดีออกมา และการวางแผนอย่างถูกต้องนั้นอยู่ที่รากฐานของสิ่งทรงสร้างอันมากมายเหลือคณานับเหล่านี้

ผู้ชายและผู้หญิงในสังคมอันเป็นปึกแผ่นของมนุษย์ ได้ถูกแยกออกเป็นสองส่วน ทั้งสองส่วนนี้ต่างก็ยกย่องซึ่งกันและกัน สังคมมนุษย์จะไม่ได้มาซึ่งระดับความสำเร็จที่สมบูรณ์ถ้าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกไป  อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิงมาพร้อมกับพันธกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างเฉพาะต่อการปฏิบัติงานในแผนการอันไร้ที่ตินี้ ในขอบเขตของการทรงสร้างสถานที่ และบทบาทของสตรีนั้นมีความสำคัญมาก ตั้งแต่เริ่มวางร่างสร้างโลก ผู้หญิงได้ทำตามบทบาทของตัวเองในขอบเขตของตัวเองอย่างงดงาม เพื่อตอบสนองความต้องการในการเผชิญหน้าที่เพิ่มขึ้นในโลกที่แปลก และมหัศจรรย์ใบนี้ ผู้สร้างได้สร้างมนุษย์สองประเภทที่มีลักษณะทางกายภาพ และจิตใจที่ตรงข้ามกัน ด้วยเหตุนี้พวกเขาแต่ละคนจึงมีความสามารถทางร่างกาย และจิตใจที่ต้องการซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามลำดับความจำเป็น

ลักษณะเฉพาะในวิถีชีวิตและในการดำเนินชีวิตของผู้ชาย และผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความแตกต่างของศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจ ผู้หญิงรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ชายก็รับผิดชอบอีกครึ่ง

เอกลักษณ์และบทบาทที่แท้จริงของผู้หญิงก็คือ ต้องมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำงานหน้าที่นี้ให้สำเร็จ ในความรอบรู้ของพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้สร้างผู้หญิงมาพร้อมกับแขนขา และประสาทที่มีความจำเป็น พร้อมกับความสามารถที่มีประสิทธิภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่เหมาะสมกับบทบาทของเธอ ดำรงไว้ซึ่งการมีอยู่ของมนุษย์ชาติอย่างต่อเนื่อง พระผู้สร้างได้วางเค้าโครงขั้นตอนความต่อเนื่องนี้ไว้สี่อย่างคือ การตั้งครรภ์ การคลอดลูก การให้นมลูก และการเลี้ยงดูลูก สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่า แต่ละขั้นตอนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และผู้หญิงทุกคนจะต้องผ่านช่วงเวลาของขั้นตอนเหล่านี้ไปอย่างประณีต และด้วยความรู้สึกที่กระตือรือร้นในหน้าที่รับผิดชอบของตน

 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การเฝ้ารักษา และการเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโต ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ต้องมีการเตรียมพร้อม และมีการจัดระเบียบวินัย การพลาดพลั้งเล็กๆน้อยๆอาจทำให้ได้รับผลอย่างร้ายแรง หรือได้รับอุบัติเหตุถึงตายก็ได้ เป็นที่รู้จักกันดีว่าการมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษานั้นไม่มีความแตกต่างกัน แม่ทุกคนต้องสอนบทเรียนที่สำคัญมากในชีวิตของเธอให้กับลูกๆ ในขณะที่เธอกำลังผ่านสามขั้นตอนแรกของการเป็นมารดา แม้ในบางช่วงเวลาบางสถานการณ์ เธออาจจะต้องละทิ้งความหวังที่จะเอาชีวิตรอดก็ตาม

หลังจากการทนทุกข์ที่เต็มไปด้วยอันตราย ผู้หญิงได้กลายมาเป็นมารดา และอีกครั้งก็ต้องมีบทเรียนความรับผิดชอบใหม่ที่รออยู่ต่อหน้าเธอ บทเรียนนี้จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่เด็กคลอดออกมาไปจนถึงระดับการดำเนินชีวิตที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูของเธอได้ถูกแบ่งเบาลง ในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตนี้ แม่จะต้องมีตาที่แหลมคม และจะต้องดูแลเรื่องอาหาร การพักผ่อน การเคลื่อนไหว  การควบคุมในทุกด้านของชีวิตลูกๆ ไม่มีอะไรที่แม่ต้องกังวลไปมากกว่าอนาคตที่รุ่งเรืองของลูก และไม่ว่าลูกจะใช้ช่วงเวลาอันมีค่าเพื่อไปสู่การมีอนาคตที่ดีอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม

พันธกิจบทบาทหน้าที่ของแม่ก็คือต้องเตรียมลูกของเธอให้มีคุณลักษณะที่ดีที่สุด มีสุภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีลักษณะด้านศีลธรรมที่สูงส่งให้ได้

ผู้หญิงสามารถสร้างนักปฏิรูปสังคมได้ ยิ่งกว่านั้น มารดาที่ดีสามารถให้กำเนิดประชาชาติที่ดีได้ ผู้ชายไม่ได้รับสติปัญญาที่ผู้หญิงได้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก และการเสียสละเพื่อลูก แม้ว่าพ่อจะให้ความรัก และมีความรู้สึกต่อลูกของเขาอย่างไม่ขาดแคลน แต่มีเพียงมารดาเท่านั้น ที่สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเมตตา และด้วยการเอาใจใส่ได้ดีที่สุด

หน้าที่ของเธอเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกแห่งการทรงสร้าง แต่สตรีได้ถูกทรมาน ถูกโจมตี ถูกทารุณ และถูกทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนทำให้พวกเธอลืมความเป็นหญิงและความเป็นมารดาของพวกเธอไป และทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับการโชว์ความงามเพื่อให้ผู้ชายชื่นชอบ และด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงกลายมาเป็นสินค้าของผู้ชายที่หาได้ง่ายในทุกวันนี้

ท่านผู้นำแห่งยุคสมัย ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้กล่าวว่า  “อิสลามไม่ต้องการให้สตรีถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นสินค้าจากน้ำมือของผู้ชาย อิสลามต้องการที่จะรักษาบุคลิกภาพของผู้หญิง และมองเธอว่าเป็นบุคคลสำคัญ และมีประสิทธิภาพคนหนึ่ง”

ในทัศนะของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) หน้าที่ของสตรีในวันนี้ก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมและศาสนาของพวกเขาให้สำเร็จ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ และความบริสุทธิ์ส่วนตัวของพวกเขา และเพื่อดำเนินการสานต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม และทางการเมืองบนพื้นฐานของบรรยากาศแห่งศีลธรรม และความพึงพอใจออกสู่สาธารณะชน ท่านได้ให้ความเห็นอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ และการเป็นที่เคารพที่เหมาะสมของสตรีในโลกสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่ในโลกปัจจุบันเท่านั้น แต่ว่าในประวัติศาสตร์ 1,000 ปีไม่เคยพบว่ามีสตรีที่มีความก้าวหน้า และสง่างามเท่ากับสตรีของอิหร่านในปัจจุบันนี้เลย

เพื่อการยกย่องและการให้เกียรติแก่สตรี ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)  จึงได้ประกาศให้วันประสูติอันศักดิ์สิทธิ์ของมารดาแห่งโลกมุสลิม ท่านหญิง ฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.) บุตรีท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ว่า เป็น “วันแห่งสตรีโลก” ผ่านทางการประกาศนี้ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)  ได้คืนสถานะภาพให้กับสตรีในตำแหน่งที่พวกเธอสมควรจะได้รับ ด้วยเหตุนี้สตรีจึงได้รับความน่าเคารพนับถือ และได้รับเกียรติของพวกเธอที่สูญเสียไปกลับคืนมา

ท่านอิมามผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาท และตำแหน่งของผู้หญิงในโลกนี้ไว้ว่า “ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญที่ต้องทำในสังคม พวกเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นความเข้าใจของมนุษย์ชาติ พระองค์ทรงออกแบบสตรีมาเพื่อเป็นผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ จากตักของสตรีสามารถมอบความเป็นมนุษย์ให้กับสังคมได้ ไม่เพียงแต่สังคมเดียวเท่านั้น แต่มีสังคมอีกมากมายที่สามารถได้มาซึ่งการต่อสู้ฝ่ายวิญาณที่หนักแน่น และการสร้างคุณค่าที่สูงส่งของความเป็นมนุษย์ได้”

ในการกำหนดตำแหน่งของสตรีในโลกแห่งการทรงสร้างนี้ ท่านอิมามได้แสดงความคิดเห็นว่า “ผู้ชายจะได้ไปเมียะรอจญ์ (การขึ้นสู่เบื้องสูง) จากตักของผู้หญิง บทบาทของผู้หญิงสูงส่งกว่าหน้าที่ของผู้ชายในสังคม เนื่องมาจากความจริงที่ว่า สตรีตั้งอยู่ในชนชั้นที่ใช้ประโยชน์ได้ในทุกนิยาม ดำเนินอยู่ในขอบเขตเมื่อเทียบกับชนชั้นอื่นๆ ข้าพเจ้าได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์อย่างกว้างขวางในสังคมของสตรีเมื่อเทียบกับสังคมของผู้ชาย ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจกับสตรีที่น่าเคารพนับถือของอิหร่าน เพราะสตรีอิหร่านได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ซึ่งได้ทำให้การกบฏอันโหดร้ายที่มีมามากกว่า 50 ปีโดยผู้คิดกบฏต่างชาติในประเทศนี้ถูกทำลายลง” ท่านยังกล่าวอีกว่า “ระดับของสังคมจะสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความสูงส่งและความตกต่ำของสตรีในสังคมนั้นๆ”

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ.)  เป็นสตรีผู้หนึ่งที่มีบุคลิกภาพที่เลอเลิศ และมีความรู้ลึกซึ้งในทุกด้านของอิสลาม ซึ่งท่านได้นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง และในการดำเนินชีวิตของท่าน ท่านมิใช่เพียงแต่เป็นแบบอย่างของสตรีที่ดีในชั่วอายุของท่านเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นสตรีที่มนุษยชาติควรเอาแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้ที่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างกว้างขวางในอารยะธรรมมนุษย์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader