13 07, 13: อัพเดทล่าสุด

วะฮ์ฮาบี = ทหารไซออนิสต์


 

 

 

 اعدام-سربازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วะฮ์ฮาบี = ทหารไซออนิสต์

ทะเลแห่งความเมตตา มหาสมุทรแห่งความปรารถนาในการเสียสละและให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ความเอื้ออาทรและความรัก เป็นคุณลักษณะของมุสลิมที่แท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากคำแนะนำสั่งสอนทั้งมวลของอิสลามนั้น เรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความมีมนุษยธรรม ความรักและความเมตตากรุณา ท่านศาสดาผู้มีความเมตตาและความเอื้ออาทรต่อเรา ไม่ยินยอมแม้แม้แต่การที่มุสลิมคนหนึ่งจะล่วงละเมิดในทรัพย์สินที่เล็กน้อยที่สุดและมีค่าน้อยที่สุดของมุสลิมคนอื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ในฐานะที่ท่านเป็นครูที่มีความเอื้ออาทรและความเมตตา ท่านจึงได้กล่าวว่า

 

لايَحِلُّ لِامرِيٍ أن يَأخُذَ عَصا أخيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفسِهِ، و ذلِكَ لِشِدَّةِ ما حَرَّمَ اللهِ مِن مالِ الْمُسلِمِ عَلي الْمُسلِمِ 

“ไม่อนุมัติสำหรับคนใดที่เขาจะเอา (แม้เพียง) ไม้เท้าของพี่น้อง (ผู้ศรัทธา) ของเขา โดยปราศจากการยินยอมจากเขา และนั่นเนื่องมาจากความรุนแรงในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติห้ามบรรดามุสลิมจากทรัพย์สินของมุสลิมด้วยกัน (1)

 

โอ้ชาววะฮ์ฮาบีเอ๋ย! โอ้ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นมุสลิมและคิดว่าแนวทางของตนเป็นสัจธรรม และเชื่อว่าตนเองนั้นเป็นมุสลิมที่แท้จริง ศาสนาที่จะได้รับการยอมรับจากพระผู้เป็นเจ้านั้นจะต้องแลกด้วยกับการเข่นฆ่าสังหารผู้อื่นกระนั้นหรือ?

โอ้ผู้ที่กล่าวอ้างตนว่าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวไว้ พวกท่านไม่เคยได้ยินเลยหรือที่ว่า ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) จะไม่พึงพอใจแม้แต่เพียงแค่การทำร้ายจิตใจของพี่น้องมุสลิมคนอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้กล่าวว่า

 

لَا يُوذِيَنَّ مُسلِماً

 

(มุสลิมนั้น) จะต้องไม่ทำร้ายมุสลิม (2)

 

หนึ่งในความโปรดปราน (เนี๊ยะอ์มัต) ซึ่งด้วยความจำเริญของอิสลามที่ได้ถูกนำเสนอแก่ชาวโลก นั่นคือ ความเป็นพี่น้องกันและความรัก ที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) เองได้แนะนำไว้หลายต่อหลายครั้งว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน ตลอดเวลาท่านจะแนะนำสั่งเสียมุสลิมทั้งหลายให้มีจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับกรณีนี้ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้แนะนำสั่งเสียต่อมวลมุสลิมว่า

 

اَلْمُسلِمُ أخُو الْمُسلِمِ؛ لايَظلِمُهُ ولايَخذُلُهُ ولايَخُونُهُ، و يَحِقُّ عَلَي الْمسلِمينَ الْإجتِهادُ في التَّواصُلِ، وَالتَّعاوُنُ عَلَيالتَّعاطُفِ و

“มุสลิมคือพี่น้องของมุสลิม เขาจะไม่อธรรม จะไม่ทอดทิ้งและจะไม่บิดพลิ้วต่อเขา และสมควรยิ่งที่มุสลิมจะพยายามในการผูกสัมพันธ์ต่อกัน แสดงความเมตตาต่อกันและช่วยเหลือกัน…” (3)

 

โอ้ชาววะฮ์ฮาบีเอ๋ย! ทุกลมหายใจเข้าออกของพวกท่านได้กล่าวอ้างเรื่องของมนุษยธรรม เป็นความถูกต้องแล้วหรือที่พวกท่านได้เข่นฆ่าสังหารบรรดามุสลิมเพียงเพราะพวกเขามีความเชื่อและความรักต่อครอบครัว (อะฮ์ลุลบัยติ์) ของท่านศานทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) พวกท่านได้ลากศพของพวกเขาถูไถไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ! ที่ใดของคำสอนของอิสลามหรือที่แนะนำสั่งสอนให้กระทำเช่นนี้?! พวกท่านไม่เคยได้ยินหรือที่ว่า แม้แต่กับผู้ตั้งภาคี (มุชริกีน) และผู้ปฏิเสธ (กุฟฟาร) ที่ไม่ยอมรับในเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ก็จะต้องไม่กระทำเช่นนี้กับพวกเขา และจะต้องไม่แสดงการอุกอาจเช่นนี้ต่อศพของพวกเขา?

 

โอ้ชาววะฮ์ฮาบีเอ๋ย! พวกท่านไม่รู้หรือว่าเลือดของมุสลิมเพียงคนเดียวนั้นเทียบเท่ากับคนทั้งโลก? พวกท่านไม่รู้หรือว่าหากมุสลิมถูกสังหาร ก็เหมือนกับว่าคนทั้งโลกถูกสังหาร? หรือว่าพวกท่านไม่เคยอ่านคำรายงาน (ริวายะฮ์) บทนี้ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ที่ท่านกล่าวว่า

 

لَزَوالُ الدنيا أهوَنُ عِنْدَالله مِن قَتلِ رجُلٍ مُسلمٍ

 

(พึงรู้เถิดว่า) การสิ้นสลายของโลกนี้ ในทัศนะของอัลลอฮ์นั้น ย่อมง่ายดายเสียยิ่งกว่าการฆ่ามุสลิมคนหนึ่ง (4)

 

โอ้ชาววะฮ์ฮาบีเอ๋ย! พวกท่านรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของอิสลามหรือไม่? พวกท่านรู้หรือไม่ว่าอิสลามนั้นหมายถึงความรักและความเมตตาที่มีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังที่ท่านศาสทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้กล่าวว่า

 

اَلْإِسْلَامُ أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ وَيَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِكَ وَيَدِك

“อิสลาม คือการที่ท่านจะยอมมอบหัวใจของท่าน (ต่ออัลลอฮ์) และมุสลิมจะปลอดภัยจากลิ้นของท่านและมือของท่าน (5)

 

คำพูดที่จะขอกล่าวกับพี่น้องมุสลิมและมัซฮับ (นิกาย) ต่างๆ ของอิสลาม : ขณะนี้ชาววะฮ์ฮาบีกำลังประสานมือกับลัทธิไซออนิสต์ และกำลังเอาจริงเอาจังกับการเข่นฆ่าสังหารชาวชีอะฮ์ ท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่า ชีอะฮ์ก็เป็นมุสลิมเช่นเดียวกัน พวกเขาเป็นผู้ปฏิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และรักลูกหลานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ความผิดเพียงอย่างเดียวที่ทำให้พวกเขาถูกเข่นฆ่าสังหารนั่นก็คือ พวกเขามีความรักต่อลูกหลานของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าท่านศาสดา (ซ็อลฯ) จะไม่พึงพอใจต่อการถูกสังหารของมุสลิมคนใด หากท่านทั้งหลายพิจารณาถึงเรื่องราวต่อไปนี้สักเพียงเล็กน้อยพวกท่านจะพบว่า การสังหารของมุสลิมนั้นสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแก่ท่านศาสดาเพียงใด

 

เรื่องราวมีดังนี้คือ :

มีรายงานว่า บุคคลหนึ่งได้มาพบท่านศาสดาและกล่าวกับท่านว่า “ได้พบศพๆ หนึ่งในเขตพื้นที่ ญะฮ์นียะฮ์” ท่านศาสดาลุกขึ้นทันที่ทันใด และไปยังมัสยิดในเขตพื้นที่ดังกล่าว ประชาชนเมื่อทราบท่านศาสดามา จึงได้แจ้งข่าวกันปากต่อปาก เมื่อทุกคนทราบต่างก็มารวมตัวกันในมัสยิด ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับพวกเขาว่า “ใครฆ่าบุคคลนี้”
พวกเขากล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์! พวกเราไม่ทราบ” ท่านศาสดากล่าวด้วยท่วงทีของการตำหนิประณามว่า “เป็นไปได้หรือที่บุคคลหนึ่งถูกฆ่าท่ามกลางชาวมุสลิม แต่พวกเขาไม่รู้ตัวผู้ที่ฆ่าเขา! ขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงแต่งตั้งฉันมาเป็นศาสดาด้วยสัจธรรม มาตรว่าชาวฟ้าและชาวดินมีส่วนร่วมในเลือด (การฆ่า) มุสลิมคนหนึ่ง และพึงพอใจต่อสิ่งดังกล่าวแล้ว พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พวกเขาทั้งหมดคว่ำคะมำลงสู่ไฟนรก” (6)

 theleader.co

 

 

 โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader