17 03, 20: อัพเดทล่าสุด

มุสลิมใช้ภาชนะร่วมกับคนต่างศาสนิก ได้หรือไม่?


มุสลิมใช้ภาชนะร่วมกับคนต่างศาสนิก ได้หรือไม่? ภาชนะของต่างศาสนิกที่ใช้ในการต้มหมู หรือบรรจุสุรา หรือบรรจุอื่นๆ หากมุสลิมจะนำภาชนะนั้นมาใช้ปรุงหรือใช้รับประทานอาหาร เพียงแค่ล้างด้วยน้ำให้สะอาดโดยมั่นใจว่ามันสะอาดแล้วก็เพียงพอแล้ว (หนังสือ “อัสสุลูกุล อิจญ์ติมอีย์ ฟิล อิสลาม” โดยหะซัน อัยยูบ หน้า 393) การทำความสะอาดภาชนะของต่างศาสนิก การทำความสะอาดภาชนะของต่างศาสนิก

ภาชนะที่วาญิบ(จำเป็น) จะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเจ็ดน้ำ และหนึ่งในเจ็ดน้ำน้ำนั้นต้องเป็นน้ำดิน มีเพียงกรณีเดียวเท่านั้น คือกรณีที่สุนัขเลียภาชนะ

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ (ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ) เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า “เมื่อสุนัขดื่ม(น้ำ)ในภาชนะของบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่าน เช่นนั้นเขาจงล้างภาชนะนั้น 7 ครั้ง” (บันทึกหะดิษโดยอิมามอัลบุคอรีย์ เลขที่ 167)

ส่วนกรณีของสุกรเลียภาชนะนั้น ตามหลักฐานหะดิษกล่าวเพียงการเลียของสุนัขเท่านั้น โดยมิได้กล่่าวถึงการเลียของสุกร ซึ่งตามหลักฐานจากอัลกุรอานกล่าวห้ามการรับประทานเนื้อสุกรเท่านั้น

แต่ทว่านักวิชาการมัซฮับชาฟิอีย์ได้รวมบทบัญญัติการเลียภาชนะของสุกรกับการเลียของภาชนะของสุนัขเป็นบทบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือต้องล้างด้วยน้ำเจ็ดครั้ง ครั้งแรกให้เป็นน้ำดิน

ซึ่งทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าเงื่อนไขของการล้างภาชนะด้วยน้ำ 7 ครั้ง ครั้งแรกให้ล้างด้วยน้ำดินมีเพียงกรณีที่สุนัขเลียหรือดื่่มในภาชนะเท่านั้น

รายงานจากท่านอบู ษะอฺละบะฮฺ อัลคุชะนีย์ ได้ถามท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า

“พวกเราเดินผ่านกลุ่มชาวคัมภีร์ในขณะที่พวกเขาปรุงอาหารในหม้อไหของพวกเขาด้วยเนื้อสุกร และพวกเขาดื่มสุราในภาชนะของพวกเขา ท่านรสูลกล่าวตอบว่า : หากพวกท่านพบภาชนะอื่น จากภาชนะ (ของชาวคัมภีร์) พวกท่านจงรับประทานและจงดื่มจากภาชนะนั้น แต่หากว่าไม่พบภาชนะอื่นจากภาชนะของชาวคัมภีร์แล้วไซร์ พวกท่านจงล้างด้วยน้ำ จากนั้นพวกท่านจงกินและดื่ม(จากภาชนะของชาวตัมภีร์เถิด)” (บันทึกหะดิษโดยอิมามอบูดาวูด เลขที่ 3342)

รายงานจากยาบิร ได้กล่าวว่า: “พวกเราได้เคยออกไปทำสงครามพร้อมกับท่านรสูล และพวกเราได้เอาภาชนะและถุงหนังใส่น้ำของมุชริกิน(พวกตั้งภาคี) พวกเราได้นำมาใช้ โดยท่านรสูลไม่ได้ตำหนิพวกเรา”
(บันทึกหะดิษโดยอบูดาวูด)

ท่านรสูลุลลอฮ์ ได้ถูกถามถึงหม้อหุงต้มของพวกบูชาไฟ(คือพวกที่ยึดถือว่า โลกนี้มีต้นกำเนิดอยู่สอง ได้แก่แสงสว่าง และความมืด แสงสว่างคือความดี ความมืดคือความชั่วร้าย) ท่านตอบว่า “พวกท่านจงล้างมันให้สะอาดและจงใช้มันในการหุงต้ม” (บันทึกหะดิษโดยติรฺมีซีย์)

ท่านค็อฏฏอบบีย์กล่าวว่า: “เป็นที่ทราบแล้วว่า สภาพของปฏิเสธย่อมหุงหาอาหารในภาชนะของพวกเขาด้วยเนื้อสุกร และดื่มสุราจากถ้วยแลก้วของพวกเขา ฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้นำภาชนะของพวกเขาให้ทำคอาหารหรือดื่ม ยกเว้นต้องล้างและทำความสะอาดให้หมดเสียก่อน” (หนังสือ ฎเอานุลมะอฺบูด” เล่ม 5หน่้า 224)

ภาชนะของต่างศาสนิกที่ใช้ในการต้มหมู หรือบรรจุสุรา หรือบรรจุอื่นๆ หากมุสลิมจะนำภาชนะนั้นมาใช้ปรุงหรือใช้รับประทานอาหาร เพียงแค่ล้างด้วยน้ำให้สะอาดโดยมั่นใจว่ามันสะอาดแล้วก็เพียงพอแล้ว (หนังสือ “อัสสุลูกุล อิจญ์ติมอีย์ ฟิล อิสลาม” โดยหะซัน อัยยูบ หน้า 393)

และหากมีบุคคลหนึ่งกล่าวว่า “คนกาเฟรฺหรือมุชริกร่างกายของพวกเขาเป็นนะญิส ดังนั้นภาชนะของพวกเขาก็ต้องเป็นนะญิสด้วยเช่นกัน
ดังหลักฐานจากอัลกุรอาน สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะที่ 28 ความว่า: “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงบรรดามุชริกนั้นเป็นะญิส” คำว่า “นะญะสุน” ที่ถูกกล่าวในอายะฮฺดังกล่าว มิได้หมายถึงร่างกายของคนกาฟิรฺหรือมุชริกเป็นนะญิส แต่อย่างใด แต่ข้อความดังกล่าว นะญิส(สกปรก)ทางด้านความเชื่อ(อะกีดะฮฺ)ต่างหาก เนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา เป็นความสกปรกทางด้านยึดมั่น และปฏิเสธพระองค์อัลลอฮ์ เช่นนั้นพวกเขาประหนึ่งความสกปรกนั้นเอง” (หนังสือ “ศ็อฟวะตุตตะฟาสีรฺ” เล่ม 1 หน้า 530)โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader