16 11, 10: อัพเดทล่าสุด

ปราชญ์ชาวบ้านมุสลิมจ.ยะลา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ในหลวง”นำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ความรู้เกษตรกร


PNOHT591110001000501_10112016_064120PNOHT591110001000502_10112016_064120

ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้นำหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ซึ่งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะเตง จำนวน 40 คน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายมะดามิง อารียู ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดยะลา กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกนี้ เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่พยายามรวมชาวบ้าน ซึ่งมีภูมิปัญญาในการทำเกษตร เพื่อดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักที่ในหลวงทรงสอนไว้ คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พยายามจะทำระบบเกษตร เพื่อเอื้อต่อสังคม สร้างสังคมที่มีความสุขด้วยการทำเกษตร ไม่ใช้สารเคมี จะใช้ระบบอินทรีย์แทนเป็นหลัก โดยจะเชิญชาวบ้านมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ในการทำเกษตรที่จะทำอย่างไร ที่ไม่ทำร้ายตัวเราเองและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมอยู่ดีกินดี มีความสุข โดยจะมีวิทยากรที่เป็นนายแพทย์ โรงพยาบาลยะลา แพทย์คลินิก เพื่อเป็นวิชาเสริมให้กับชาวบ้าน ให้มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตด้วย และมีเจ้าหน้าที่เกษตรมาให้ความรู้เพิ่มเติมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน

PNOHT591110001000503_10112016_064120PNOHT591110001000504_10112016_064120PNOHT591110001000505_10112016_064120PNOHT591110001000507_10112016_064120

ที่ผ่านมาหลังชาวบ้านได้เข้าอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี รวมทั้งการทำน้ำยาล้างจาน ลดรายจ่ายในครัวเรือน

สำหรับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้สอนไว้ เป็นหลักที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนา ในหลวงได้สอนไม่ให้ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องปฎิบัติ เพราะถ้าเราฟุ่มเฟือยก็จะเป็นเรื่องที่บาป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader