13 07, 03: อัพเดทล่าสุด

ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของตุลาการนั้น ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจ


ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของตุลาการนั้น ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ให้ประธาน คณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษาและตุลาการเข้าพบ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน  พร้อมกับกล่าวว่า การแสดงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐ  และการเลือกตั้งนั้น ได้สร้างวีรกรรมอันสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนต่อประธานาธิบดี และด้วยกับความดื้อดึงของผู้ต่อต้านอิหร่าน ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานนิวเคลียร์ได้

 

ผู้บริหารและคณะกรรมการการเลือกตั้ง    และการมีความมั่นคงที่ยั่งยืน ภายใต้รากฐานหลักแห่งการเจริญเติบโต และความรุ่งเรืองอันมั่นคั่ง    การเลือกสรรผู้นำ การเคารพและยอมรับกฎหมายของเหล่าบรรดาผู้สมัครทั้งหลายที่มีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน   ความมั่นคงและศักดิ์ศรี เกียรติยศของสาธารณรัฐอิสลาม ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้น   คือ ประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้

การพบปะครั้งนี้ มีขึ้นเนื่องในวาระครบรอบปีเหตุการณ์ วันที่ 7   ตียร์  ปี  1360     (ปีอิหร่าน) และครบรอบคล้ายวันชะฮาดัตของท่านอยาตุลลอฮ์ ชะฮีด เบเฮชตี พร้อมกับมิตรสหายแห่งการปฏิวัติอีก 72  ท่าน

 

ท่านอยาตุลลออ์ คาเมเนอี ได้กล่าวชื่นชมในบุคลิกภาพอันสูงส่งและเจิดจรัสของท่านอยาตุลลอฮ์ เบเฮชตี  ว่า   ในการก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้ายและป่าเถื่อนครั้งนั้น เป็นเหตุให้บุคคลที่มีบุคลิกภาพอันสูงส่ง บุคคลที่เป็นอุลามาอ์ผู้ยิ่งใหญ่และผู้รับใช้ศาสนาด้วยความสัตย์จริง ได้รับชะฮีดในแนวทางของพระองค์  แต่ทว่าภาพลักษณ์แห่งความชั่วร้ายและป่าเถื่อนของบรรดามุนาฟีกีน และผู้สนับสนุนมหาอำนาจ  ก็ถูกกระชากและถูกเปิดโปงโฉมหน้าให้ประชาชนได้ประจักษ์เช่นกัน   และสิ่งนี้มันคือผลงานอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถดับความอหังการของบรรดามุนาฟีกีนในประเทศ อีกทั้งสามารถผันแปรชะตากรรมครั้งประวัติศาสตร์ให้กับสาธารณรัฐอิสลามได้อย่างชัดเจน

 

ในการเข้าพบครั้งนี้   ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณ คำพูดที่มีประโยชน์และวิสัยทัศน์อันชัดเจน ของ อยาตุลลอฮ์ ออมูลี ลอริญอนีย์ หัวหน้าสูงสุดแห่งศาลตุลาการ พร้อมกับกล่าวว่า   จำต้องกล่าวขอบคุณอย่างแท้จริง จากการปฏิบัติ ความวิริยะ อุตสาหะ อันแรงกล้าของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อันทรงเกียรติของศาลตุลาการ

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า “ความสันติ” และ “ประสิทธิภาพ” ของศาลตุลาการนั้นคือสองเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์และความถาวรของศาลตุลาการ    ซึ่ง ฯพณฯ ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า สองประการที่สูงส่งนี้  จำต้องให้ความสำคัญและพินิจพิจารณาในทุกแผนงานและการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์แบบ  เพื่อจะสามารถเปลี่ยนศาลตุลาการให้มีระบบและระเบียบทีทรงประสิทธิภาพอันสมบูรณ์แบบ และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของตุลาการนั้น ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอใจและความรู้สึกปลอดภัยของประชาชน   ซึ่ง ฯพณฯ กล่าวย้ำว่า  ศาลตุลาการ จำต้องพัฒนาไปให้ถึงขั้นที่ว่า  สามารถนำพาบรรดาผู้ถูกกดขี่ทุกคนสู่ชายฝั่งแห่งความปลอดภัย และสามารถยืนหยัดต่อสู้กับผู้กดขี่ได้อย่างเด็ดเดียวและมั่นคง

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ถือว่า การปกป้องรักษาอย่างถาวรและเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนั้น  เป็นปัจจัยพื้นฐานในการจรรโลงไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศาลตุลาการ    โดย ฯพณฯ กล่าวย้ำว่า  จำต้องอาศัยการพิจารณาตรวจสอบและความเฉลียวฉลาด ในการเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ขณะนี้ เพื่อให้ศาลตุลาการ ก้าวถึงเป้าหมายอันแท้จริงตามอุดมการณ์และอุดมคติแห่งอิสลาม

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า  ทั้งนี้ การก้าวถึงเป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากยิ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร แต่ทว่าสิ่งที่สำคัญคือ ทุกๆการก้าวเดิน จำต้องก้าวสู่เพื่อเติมเต็มช่องวาง และก้าวเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ถือว่า ความรอบรู้และความตระหนักของเจ้าหน้าที่ตุลาการในประเด็นช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีผลเชิงบวกของศาลตุลาการ  โดย ฯพณฯ ผู้นำสูงสุดกล่าวย้ำว่า   การทำงานทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการที่ได้รับการอนุมัติ  และภายใต้ความมุ่งมั่น อุตสาหะ วิริยะ และความหวัง จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนับวัน ก็จะยิ่งทำให้ศาลตุลาการมีความเจริญรุ่งเรือง และเรืองโรจน์มากยิ่งขึ้น

 

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญของการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14   มิถุนายน ที่ผ่านมา   ซึ่งได้ชื่นชม และขอบคุณยังประชาชาติผู้ยิ่งใหญ่ทุกคน และประชาชาติที่ชาญฉลาดแห่งอิหร่าน   ว่า   ข้อเท็จจริง และประเด็นหลักและสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ จำต้องคงอยู่ในแวดวแห่งการพิจารณา วิเคราะห์และให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง การกำหนดแผนงานประจำปี  ที่สลับซับซ้อนและหลายแง่มุมในการเผชิญหน้ากับกลุ่มแนวร่วมฝ่ายต่อต้านอิหร่านว่า บรรดาศัตรูและผู้ต่อต้านสาธารณรัฐอิสลามได้พยายามที่จะให้เกิดการเผชิญหน้า เพื่อที่จะไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นมา  หรือ มีความพยายามที่จะสร้างความเย็นชาเมินเฉยและให้ไร้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อชาติ    โดย ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า  หลังจากการเลือกตั้ง พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีแผนการและเฝ้าติดตามอยู่เสมอ   โดยแอบอ้างข้อแก้ตัวต่างๆนาๆ  เพื่อบรรลุเป้าประสงค์อันชั่วช้าของเขา     แต่ทว่า ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ประชาชาติอิหร่านได้อาศัยความชาญฉลาด ความสามารถอันยิ่งใหญ่ของตน สามารถประจักษ์แสดงในวันแห่งการลงคะแนนเสียง  และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มันกลับตาลปัตร 180   องศา   อันเป็นสิ่งที่ค้านกับความต้องการและความปรารถนาของศัตรูโดยสิ้นเชิง

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ได้ชี้ถึงความพยายามของต่างชาติในการกระพือบทวิเคราะห์ต่างๆที่ไร้ความเชื่อถือและไร้ซึ่งพื้นฐาน ในประเด็นการปรากฏตัวและการเข้าร่วมอย่างคึกคักและหนาแน่นของประชาชนในการเลือกตั้งว่า  การสร้างข้อพิพาท และสร้างความคลางแคลงสงสัยในความถูกต้องของการเลือกตั้งนั้น ก็ เป็นอีกวิธีการหนึ่งของบรรดาศัตรูเพื่อสร้างความเมินเฉย เย็นชาให้กับพี่น้องประชาชน  แต่ทว่า ประชาชาติได้สำแดงออกมาแล้ว  ทำให้หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของมหาอำนาจ  ในช่วงวินาทีแรกของการเลือกตั้ง จำต้องยอมจำนนอย่างดุษฎี และยอมรับในการปรากฏตัวและการเข้าร่วมอย่างคึกคักและยิ่งใหญ่ของประชาชน

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวย้ำว่า  เคล็ดลับและรหัสยะแห่งการปรากฏตัวและการเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติในการเลือกตั้งในปีนี้คือ  ความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ และความรักความผูกพันโดยรวมต่อระบอบแห่งสาธารณรัฐอิสลาม   เชื่อมั่นต่อผู้ดูแลควบคุมและคณะฝ่ายจัดการเลือกตั้ง และความคาดหวังของประชาชาติที่ก้าวเดินและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและรุดหน้าก้าวไกลของอิหร่านอันเป็นที่รักยิ่ง  และสิ่งนี้คือข้อเท็จจริงและสัจธรรมที่สำคัญยิ่ง ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาด

 

ท่านผู้นำได้ชี้ถึงคำพูดของตัวท่านเอง ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง ว่า   ในวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้กล่าวถึงแล้ว   และบางครั้ง แม้นว่ายังมีบุคคลที่มีหัวใจไม่ค่อยจะบริสุทธิ์ต่อระบอบสักเท่าไหร่  กระนั้นก็ตาม ก็ยังให้ความสำคัญต่ออิหร่านและผลประโยชน์ของชาติในการเข้าร่วมการเลือกตั้ง ซึ่งก็ยังถือว่า บางคนในหมู่ ผู้ออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเสียงนั้น ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า  ข้อเท็จจริงอันนี้ บ่งชี้ว่า แม้แต่บุคคลที่ไม่สนับสนุนระบอบก็ยังมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อระบอบและการเลือกตั้ง อันเพราะ เป็นที่รับรู้และยอมรับแล้วว่า  สาธารณรัฐอิสลามอันแข็งแกร่งนี้ เปรียบเสมือนดั่ง ราชสีห์ ที่ยืนหยัดต่อสู้  พิทักษ์ปกป้องประเทศชาติ ผลประโยชน์ของชาติ และเกียรติยศของชาติได้อย่างสง่างาม ณ.เบื้องหน้าผู้อหังการทั้งหลาย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อธิบายในประเด็นสำคัญอื่นๆของการเลือกตั้ง  กล่าวคือ ประเด็น “ความมั่นคงและความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบทั่วทั้งประเทศ” ในช่วงสองวาระเดียวกันของการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีและสภาชูรอ ว่า  ในการเลือกตั้งสภาชูรอ นั้น อันเนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ละเอียดอ่อนในด้านเผ่าพันธุ์  ภูมิภาค และเชื้อชาตินั้น  การเผชิญหน้าและเหตุความวุ่นวายย่อมเป็นเรื่องปกติทั่วไป  แต่ทว่า ด้วยความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาล และภายใต้การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของประชาชาติ และความเพียรพยายามของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น  ทำให้การเลือกตั้งครั้งล่าสุด ไม่ปรากฏเห็นแม้แต่สัญญาณแห่งความวุ่นวายและความไม่สงบใดๆเลย

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวอธิบาย ประเด็นบางอย่างที่สำคัญของการเลือกตั้งในวันที่ 14   มิถุนายน   ที่ผ่านมา   ซึ่งถือว่า การปฏิบัติตัวอย่างบริสุทธิ์ใจและการเคารพกฎหมายของบรรดาผู้สมัครชิงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยเหตุที่ต้องกล่าวขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ยังเบื้องพระพักตร์ของพระองค์

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติ กล่าวเสริมว่า  การพบปะระหว่างผู้สมัครท่านอื่นๆกับประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน และการแสดงความยินดีต่อท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้น เป็นสิ่งที่หอมหวานยิ่งสำหรับประชาชน และควรที่จะต้องกล่าวชุโกร

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ได้ชี้ถึง เหตุการณ์อันขมขื่น ในปี 88    และตอกย้ำอยู่เสมอในประเด็นของการเคารพกฎหมาย ว่า   ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็สามารถที่จะหาข้อกล่าวอ้างต่างๆนาๆ ด้วยการจุดชนวน แห่งความแตกแยกและความบาดหมาง  โดยไม่สนใจใยดีกับการปรากฏตัวที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติ  และสร้างความขมขื่นให้กับพี่น้องประชาชน  แต่ทว่า  ด้วยการปฏิบัติตนที่ชาญฉลาดและเคารพในกฎหมายของผู้สมัครท่านอื่นๆนั้น สามารถนำมาซึ่งความรู้สึกแห่งความสงบมั่นและความปลื้มปิติและความสุขีแก่พี่น้องประชาชนกันอย่างถ้วนหน้า   ซึ่งการเคารพกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ จำต้องคงไว้ตลอดไปและเป็นบทเรียนสำหรับทุกคน

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ถือว่า กองกำลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลของพี่น้องประชาชนในเวทีแห่งการเลือกตั้ง นั้น บังเกิดจากการชี้นำแห่งพลังอำนาจของพระผู้อภิบาลที่ดลบันดาลยังหัวใจของประชาชาติทั้งหลาย  ซึ่ง  ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า  ภายใต้ความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวีรกรรมอย่างแท้จริง  และบังเกิดซึ่งความหวังและความปรารถนาของผู้ประสงค์ดีทั้งหลาย

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  กล่าวย้ำถึงการช่วยเหลือประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน  ว่า   การบริหารประเทศนั้นเป็นสิ่งที่หนักและยากลำบากอย่างยิ่ง  ซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนและ เจ้าหน้าของทุกองค์กรและทุกหน่วยงานจำต้องให้การช่วยเหลือประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน

 

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า  การตำหนิ การโต้แย้งและการวิพากษ์วิจารณ์ที่โปร่งใส นั้น  แน่นอนยิ่งย่อมนำมาซึ่งคุณประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกคนก็จำต้องพึงระวัง ว่า “ ในการวิพากษ์วิจารณ์”นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายดาย  ทว่า ในภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่หนักอึ้งและยากลำบากอย่างยิ่ง   ด้วยเหตุนี้ทุกคนจำต้องให้การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับประธานาธิบดีคนใหม่ของประชาชน

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง ความจำเป็นของการหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากการเติมเชื้อเพลิงแห่งความคาดหวังที่เกินเลยหรือหลีกเลี่ยงจากการเผชิญหน้าที่รีบร้อน   ว่า  อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน แต่จงร่วมแรงร่วมใจในกิจการงานของประเทศเพื่อความรุดหน้าอย่างรวดเร็วและก้าวไกล

 

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวช่วงท้ายของประเด็นการเลือกตั้ง ในคำพูดต่างๆของบรรดาผู้สมัครในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ว่า  รัฐบาลสมัยปัจจุบัน  นอกจากมีจุดอ่อนแล้ว ก็ยังมีจุดแข็งที่มากมาย  และจะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง หากบรรดาผู้สมัครที่มีเกียรติทุกท่านได้ชี้แนะและแสดงวิสัยทัศน์อย่างเป็นธรรม ในประเด็นจุดอ่อน เพื่อปรับใช้ในการบริหารประเทศ  โครงสร้างขั้นพื้นฐานและงานก่อสร้างต่างๆที่สำคัญ

ท่านผู้นำการปฏิวัติ ได้ชี้ถึงประเด็นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่า  ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในวันแรกของปีใหม่ที่ผ่านมา    ว่า มีหลายประเทศ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแนวร่วมในการต่อต้านอิหร่าน โดยที่ตัวเองเรียกร้องประชาคมโลกไปสู่ความมดเท็จ และด้วยความอหังการและหยิ่งยโสนั้น ไม่พึงปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาประเด็นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  ทว่า หากยอมลดละ และละทิ้งความหยิ่งยโสและความอหังการแล้วไซร้ ประเด็นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติวิธีของอิหร่านนั้น ก็จะสามารถเจรจา และแก้ปัญหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์อิหร่านได้อย่างง่ายดาย และราบรื่นในที่สุด

 

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ได้กล่าวเสริม ว่า ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน นับหลายต่อหลายครั้งแล้วกำลังสู่ทิศทางที่ดีในการเจรจา  แต่ทว่า อเมริกากำลังหาข้ออ้างใหม่ๆในการดึงเรื่องนี้เพื่อไม่ให้บรรลุข้อตกลงในการเจรจา

 

ท่านผู้นำได้ชี้ถึง การลงนามในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ IAEA ว่า   ในเอกสารฉบับนี้ ทาง IAEA ก็ให้การยอมรับว่า ปัญหาประเด็นนิวเคลียร์อิหร่านนั้นได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้นประเด็นนิวเคลียร์อิหร่านควรที่จะปิดสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทว่า ทันทีทันใดนั้นอเมริกาก็ได้เปิดประเด็นใหม่อีกครั้ง เพราะประเด็นนี้เองจะเป็นจุดสำคัญที่เหมาะสมที่สุดในการคุกคามและสร้างความกดดันและคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

 

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงปฏิกิริยาและการยั่วยุครั้งล่าสุดของยิวไซออนิสต์ ว่า ในประเด็นปัญหานิวเคลียร์เพื่อสันตินั้น สาธารณรัฐอิสลามก็ได้ทำหน้าที่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างโปร่งใส  และในเชิงการพิสูจน์นั้นก็วางอยู่บนหลักตรรกะที่มั่นคงและชัดเจน แต่ทว่าเป้าหมายของศัตรู ก็คือ การกดดันอย่างต่อเนื่อง สร้างความเหนื่อยล้าและเหน็ดเหนื่อยให้กับประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง  ด้วยเหตุนี้ศัตรูจึงไม่มีวันยอมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลงเอยในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน

 

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า   ทั้งนี้ทั้งนั้นบรรดาศัตรูได้กล่าวออกมาในลักษณะคำพูดที่เป็นการเฉพาะและในลักษณะของจดหมาย ว่า เรามิได้ต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองแต่ประการใด  แต่ทว่า ปฏิกิริยาที่พวกเขาสำแดงออกมานั้น มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

 

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า  ประเด็นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติวิธี สิทธิมนุษย์ชน และประชาธิปไตยนั้น  ไม่มีความสำคัญใดๆสำหรับพวกเขาเลย   พวกเขามุ่งหวังที่จะยับยั้งและสกัดกั้นการเจริญเติบโต การพัฒนาการของชาติ  และการครอบงำเหนืออิหร่านที่ทรงเกียรติ์ของเราอีกครั้งหนึ่ง  ทว่า สาธารณรัฐอิสลามสามารถยืนหยัดได้ ด้วยความองอาจ  การพึงพาอาศัยประชาชน และเชื่อมั่นในพระองค์ ในการพิทักษ์ปกปักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า บทเรียนและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานั้น บ่งชี้ว่า ผู้ใดที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวทางแห่งสัจธรรมนั้น เขาย่อมจะประสบกับชัยชนะและความสำเร็จอย่างแน่นอน  และไม่เป็นที่คลางแคล

สงสัยเลยว่า  ในเวทีนี้ ประชาชาติอิหร่านก็จะสามารถสร้างความอัปยศอดสูให้กับบรรดาศัตรูอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน

 

 โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader