16 01, 27: อัพเดทล่าสุด

ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์


download

 

 

ประวัติ

ชื่อ ทวี  นภากรณ์  ชื่ออาหรับ ซาฟีอี  เกิดวันที่ 1 มกราคม 2477 อายุ 75 ปี

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
ชื่อบิดา นายกอเด็ร  นภากรณ์  ชื่อมารดา นางสอางค์  นภากรณ์ (แม่ดีเด่น ปี 2545)
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29 ซอย รามคำแหง 2 (ซอยมูลทรัพย์) ถนน รามคำแหง
แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

การศึกษา
พศ.2502 สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2504 สายศาสนา เรียนภาษาอาหรับ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย
พ.ศ.2506 เตรียมอุดมศึกษาที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
พ.ศ.2510 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์อิสลาม และสาขาอัล-หะดีษ จากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

 

ผลงานในอดีต
พ.ศ.2510 โฆษกภาคภาษาไทยของ สถานีวิทยุกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโครงการธรรมจาริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2514 คณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้เจรจากับขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ จากเหตุการณ์ยึกสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายให้เดินทางไปส่งขบวนการดังกล่าวถึง กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พร้อมกับคณะผู้แทนรัฐบาลไทย โดย พล.อ.ชาติชาย ชุนหะวัน
พ.ศ.2516 อาจารย์ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2517 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะธรรมจิริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2519 รับเชิญจากศูนย์วิจัยการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมจัดทำคู่มือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2519 รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการร่างหลักสูตร วิชา การศึกษาอิสลาม
พ.ศ.2519 อิหม่ามประจำมัสยิดมูลนิธิเพื่อสูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2520 เป็นที่ปรึกษาฝ่ายอิสลาม ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
พ.ศ.2520 นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รุ่นที่ 27
พ.ศ.2520 ผ่านการสอบเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2520 คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2521 รับเชิญจาก เลขาธาการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมอภิปรายนำเสนอข้อมูลและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
พ.ศ.2523 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
พ.ศ.2545 ผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนรัฐบาลซาอุดิอารเบียในด้านการส่งเสริมกิจการศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม
พ.ศ.2549 รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม)ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2549 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1427 (นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานจัดงาน)
พ.ศ.2550 ประธานคณะที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อะมีรุ้ลฮัจย์ ประเทศไทย (นายพิเชษฐ สถิรชวาล)
พ.ศ.2551 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1429 (นายสวาป เผ่าปาทาน ประธานจัดงาน)
– ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา หลายสมัย
– ผลงานด้านวิชาการ  งานแปล พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นภาษาไทย งานแปล และทำตำราทางวิชาการอิสลาม สาขาวิชา ต่างๆ ออกเผยแผ่อีกหลายเล่ม

 

ความสามารถพิเศษ
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ,อัลกฤษ และมลายู (อิโดนิเซีย-มาเลเซีย)
– พูด และเข้าใจ ภาษาญาวีท้องถิ่นภาคใต้

 

ปัจจุบัน
– ประธานคณะที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– ประธานฝ่ายวิชาการและอาจารย์พิเศษ สถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลาม
– ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรมกรุงเทพฯ
– ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ จ.ฉะเชิงเทรา
– อิหม่ามประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2519 – ปัจุบัน
– วิทยากรประจำรายการวิทยุภาคมุสลิม หลายรายการ
– วิทยากรผู้บรรยาย และผู้ทำงานเผยแผ่อิสลาม ให้กับองค์กรสถาบันต่างๆตั้งแต่ปี 2517 – ปัจจุบัน

 

ที่มา http://www.muslimthaipost.com/main/content.php?page=sub&category=107&id=8854

images

อาจารย์ชาฟิอี ได้รับเกียตรหลายครั้งในการเข้าร่วมการประชุมและสัมนาวิชาการเชิงเอกภาพ ที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

และท่านเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมมุสลิมไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสมานฉันท์ และเป็นเอกภาพของมวลมุสลิม และเนื่องด้วยการพยายามสร้างความเข้าใจอันดีงานเพื่อความเป็นพี่น้องของมวลมุสลิมระหว่างอะหลิซซุนนะห์และชีอะห์ในสังคมไทย จนทำให้ในขณะที่ทานอาจารย์กำลังคุตบะห์ก่อนการละหมาดวันศุกร์ที่ศูณย์กลางอิสลาม ได้มีผู้ที่มีความคิดที่เป็นอคะติกับท่านปาไข่ไก่ไปที่ท่าน จนกระทั่งเป็นกรนีที่น่ารู้สึกอับอายในสังคมมุสลิมที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น

 

theleader.coโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader