16 10, 05: อัพเดทล่าสุด

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ ของ WAITRO


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ ของ WAITRO องค์กรในการสร้างความเ ชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้านวิจัย และเทคโนโลยีทั่วโลก

จากการประชุม WAITRO 23rd Biennial Meeting of the General Assembly ที่เมืองเมดิยิน ประเทศโคลอมเบีย เมื่อเร็วๆ นี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ ของ WAITRO หรือ World Association of Industrial and Technological Research Organization  โดยมีวาระ 2 ปี มีผลระหว่าง ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 เพื่อทำหน้าที่วางแนวนโยบายการบ ริหารงานของ WAITRO ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่ อมโยงระหว่างสมาชิกทั่วโลก และแหล่งสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การระหว่ างประเทศต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือโครงก ารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโ นโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา  การได้รับเลือกให้เป็นประธานในค รั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการผลักดั นภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เข้าถึ งผลงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้ านการผลิตที่ทันสมัยจากเครือข่า ยนักวิจัยทั่วโลกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  สามารถนำมาต่อยอดเป็นรูปธรรมได้ ดียิ่งขึ้น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นคนไทยคนแรก และเป็นคนแรกของภูมิภาคอาเซี ยนที่ได้รับตำแหน่งประธานWAITRO ก่อนหน้านี้นายยงวุฒิเป็นหนึ่งใ นคณะกรรมการWAITRO ในฐานะผู้แทนของภูมิภาคเอเชีย-แ ปซิฟิก(Regional Representative for ASIA and The Pacific) ตั้งแต่เมื่อมกราคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระในเดือนธันวาคม 2559

 

logo-waitroWITRO หรือ World Association of Industrial and Technological Research Organization ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้ง จาก UNDP, UNESCO, UNIDO, ECOSOC เพื่อเป็นองค์กรในการสร้างความเ ชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้านวิจัย และเทคโนโลยีทั่วโลก โดยผ่านความร่วมมือและการแบ่งปั นความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ปัจจุบัน WAITRO มีสมาชิกจำนวน 156 องค์กร จาก 75 ประเทศ

http://www.publicpostonline.net/11439


โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader