15 10, 11: อัพเดทล่าสุด

ชีวประวัติท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตอนที่๔


1211

ชีวประวัติท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตอนที่๔

วิธีการของพวกบูชารูปปั้นกับท่านมุฮัมมัด

เมื่อบรรดาพวกตั้งภาคีทั้งหลายไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตนด้วยวิธีการทรมาน และการกลั่นแกล้ง ก็หันมาใช้วิธีการขู่บังคับและการเสนอผลประโยชน์ เนื่องจากบุคลิกภาพของท่านศาสดาประทับใจชนเผ่าต่าง ๆ มากขึ้นทุกวัน พวกเขาพอใจและหันมายอมรับอิสลามมากขึ้น

บรรดาพวกตั้งภาคีทั้งหลาย ตัดสินใจพบท่านอบูฏอลิบลุงเพียงคนเดียวของท่านศาสดา ที่คอยช่วยเหลือ และปกป้องท่านศาสดาตลอดมา พวกเขากล่าวกับอบูฏอลิบว่า โอ้อบูฏอลิบเอ๋ย ท่านนั้นทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิดีกว่าพวกเรามาก หลานชายของท่านมุฮัมมัด เขากล่าวสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสมกับเทพเจ้าของพวกเรา ศาสนาของบิดามารดาของพวกเรา เขาถือว่าความเชื่อของพวกเราไม่ถูกต้องและไร้ค่า พวกเราขอร้องให้ท่านไปบอกกับเขา ให้เลิกการเผยแผ่ของเขาเสีย และอย่าพูดจาดูถูกเทพเจ้าของพวกเรา หรือไม่ก็ส่งเขามาให้เรา และท่านก็เลิกปกป้องเขาเสียที

บรรดาพวกตั้งภาคี เมื่อรู้สึกว่าอิสลามกำลังจะเติบโต ชนเผ่าน้อยใหญ่สนใจและยอมรับอิสลามมากขึ้น ขณะที่อิสลามก็มีอิทธิพลครอบคลุมพวกเขา โองการอัล-กุรอานกินใจและมีบทบาทกับพวกเขามากขึ้นทุกวัน บรรดาพวกตั้งภาคีเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่อยู่ตรงหน้า พวกเขาต้องป้องกันอันตรายไม่ให้ลุกลามต่อไป จึงตัดสินใจพบกับอบูฏอลิบผู้มีเกียรติแห่งกุเรช และเป็นผู้นำของบนีฮาชิมอีกครั้งเพื่อยุติปัญหา อบูฏอลิบรับปากพวกเขาว่าจะช่วยเจรจากับมุฮัมมัดให้ แต่ทุกครั้งที่เจรจากับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่านศาสดาจะกล่าวอย่างนิ่มนวลกับลุงสุดที่รักว่า โอ้ท่านลุงที่เคารพ หลานขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า หากวางพระอาทิตย์อยู่บนมือขวา และวางพระจันทร์อยู่บนมือซ้าย หลานก็จะไม่ยอมเลิกรา การประกาศเชิญชวนให้ประชาชนมาเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวเด็ดขาด บนวิถีทางดังกล่าวคือ เผยแผ่อิสลามให้กว้างออกไปตามเป้าหมาย หรือยอมพลีบนแนวทาง

อบูฏอลิบ กล่าวกับหลานรักของตนว่า ลุงขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า จะไม่ยอมเลิกราการปกป้องและคุ้มกันเจ้าอย่างเด็ดขาด เจ้าจงทำหน้าที่ของเจ้าต่อไปให้ถึงที่สุด

ในที่สุดบรรดาพวกยโสโอหังเหล่านั้น ซึ่งคิดเอาเองว่ามุฮัมมัดต้องยอมรับเงื่อนไขแน่นอน เนื่องจากหิวกระหายในทรัพย์สินสฤงคาร จึงได้ส่งข่าวไปว่า พวกเราพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแก่มุฮัมมัดไม่ว่าจะเสนอสิ่งใดมาก็ตาม  จะเป็นแก้วแหวนเงินทอง อำนาจบารมี หรือสตรีที่สวยงาม แต่มีเงื่อนไขว่ามุฮัมมัดต้องยุติการประกาศเผยแผ่ศาสนาใหม่ และยุติคำพูดไม่ดีกับเทพเจ้าของพวกเรา

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ไม่สนใจต่อคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาจากความคิดของพวกเขา ในทางกลับกัน ท่านเชิญชวนให้พวกเขาหันมายอมรับ อัลลอฮฺ พระเจ้าองค์เดียว

บรรดาพวกตั้งภาคี ซึ่งมีความคิดที่คับแคบ ไม่อาจยอมรับสิ่งที่ท่านศาสดานำเสนอ พวกเขาไม่สามารถละทิ้งเทพเจ้าจำนวน ๓๖๐ องค์ และหันมาเคารพภักดีต่อ อัลลอฮฺ (ซบ.) พระเจ้าองค์เดียวได้เด็ดขาด

นับต่อจากนี้ไปอบูละฮับและพวกตั้งภาคีคนอื่น ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยกลั่นแกล้งท่านศาสดา และบรรดามุสลิมมาแล้วนับไม่ถ้วน เขากับพรรคพวกได้เริ่มกลั่นแกล้ง และล้อเรียนท่านศาสดากับบรรดาผู้ศรัทธาอีกครั้ง

การยืนหยัดของศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลฯ)

แม้ว่าประชาชนจะกลั่นแกล้งท่านศาสดากับมุสลิมเท่าใดก็ตาม ท่านได้ยืนหยัดต่อสู้กับพวกเขาดุจดังขุนเขา ทุกที่ ทุกเวลา หากมีคนสองสามคนนั่งอยู่ด้วยกันท่านจะสอนความเป็นเอกะของพระเจ้า อัล-กุรอาน และหลักการปฏิบัติแก่พวกเขา ท่านทำให้หัวใจของพวกเขาอ่อนโยนด้วยโองการของพระองค์ และมีจิตใจโน้มเอียงสู่อิสลาม ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า …

อัลลอฮฺ คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว พระองค์คือเจ้าของโลกนี้ และโลกหน้า  เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราต้องแสดงความเคารพภักดี และเชื่อฟังปฏิบัติตาม อำนาจทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ พวกเราทั้งหลายหลังจากตายไปแล้ว จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อรอรับการสอบสวน ถ้าเป็นคุณงามความดีก็จะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าเป็นความชั่วหรือบาปกรรม ก็จะได้รับการลงโทษ โอ้ประชาชนทั้งหลาย จงออกห่างจากการทำบาป การโกหก การใส่ร้าย และการพูดจาด่าทอเถิด

ชาวกุเรชได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโองการอัล-กุรอาน จนไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงไปหา วะลีด เพื่อให้เขาตัดสินปัญหา และแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของพวกเขา  วะลีดหลังจากรับฟังอัล-กุรอานแล้ว ได้กล่าวกับพวกเขาว่า..

วันนี้ฉันได้ยินคำพูดหนึ่งจากมุฮัมมัด ซึ่งไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ และญินแน่นอน มีเอกลักษณ์และความไพเราะเฉพาะตัว มีความอ่อนหวาน กิ่งก้านของมันเต็มไปด้วยดอกผล รากของมันเต็มไปด้วยความจำเริญ เป็นคำพูดที่มีความประเสริฐ ซึ่งฉันไม่คิดว่าจะมีคำพูดใดดีไปกว่านี้อีก

ผู้ตั้งภาคีชาวมักะฮฺ เมื่อได้ยินความหวานชื่น และความดึงดูดใจของพระดำรัสแห่งพระเจ้า ยิ่งทำให้พวกเขาไร้ความสามารถยิ่งขึ้น และมองดูว่าการงานของพวกเขาไร้หนทางลงทุกขณะ สิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถทำได้คือ การใส่ร้ายพระดำรัสแห่งฟากฟ้าว่าเป็น เวทมนต์คาถา และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนมีศรัทธาต่อท่านศาสดา พวกเขาได้หาข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ นานา เช่น พวกเขาบอกกับท่านศาสดาว่า ต้องการให้พระเจ้า และมลาอิกะฮฺปรากฏองค์ ต้องเนรมิตปราสาททองคำ หรือเรือกสวนบนน้ำ ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ตอบพวกเขาว่า ฉันไม่ได้เป็นอะไรเกินไปกว่าศาสดาของพระเจ้า ถ้าปราศจากคำอนุญาตของพระองค์ ฉันไม่สามารถนำสิ่งมหัศจรรย์ใด ๆ มาได้โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader