16 11, 19: อัพเดทล่าสุด

จ.ปัตตานีประชุมสรุปผลกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจ.แดนใต้ไปทำฮัจย์ประจำปี59


PNOHT591117001019401PNOHT591117001019402

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2559 ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นโครงการของ ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาโดยตลอด สำหรับในปี 2559 ศอ.บต. ได้อนุมัติกิจกรรมส่งเสริม จำนวน 26 ล้าน 7 แสน 9 หมื่นบาท โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย รวม 136 คน จำนวน 100 คนแรก ใน 5 จังหวัดคัดสรร แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บุคลากรสถานศึกษา บุคลากรการศึกษาอิสลาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ชรบ. ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มประชาชนในบัญชีซะกาตประจำมัสยิด จำนวน 80 คน เป็นกลุ่มคนขัดสน และคนยากไร้ จำนวน 36 คน หลังทาง ศอ.บต. คัดเลือกเอง เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกรทบ จำนวน 10 คน บัณฑิตอาสา จำนวน 2 คน เครือข่าย ศอ.บต. จำนวน 2 คน และตามนโยบายเลขาธิการ ศอ.บต. จำนวน 22 คน

PNOHT591117001019404PNOHT591117001019405PNOHT591117001019406PNOHT591117001019407

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมผลักดันให้โครงการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader