17 04, 20: อัพเดทล่าสุด

คำพูดที่ไม่ควรออกมาจากปากมุสลิม ตอน พุทโธ่เอ๋ย หรือ ปัดโธ่เอ๊ย


คำพูดที่ไม่ควรออกมาจากปากมุสลิม ตอน พุทโธ่เอ๋ย หรือ ปัดโธ่เอ๊ย

คำว่า (พุทโธ่เอ๋ย หรือ ปัดโธ่เอ๊ย) มุสลิมพูดได้ไหม?

เป็นที่ปฏิเสทไม่ได้ว่า การที่มุสลิมอยู่สังคมร่วมกันกับชาวต่างศาสนิกนั้น ทำให้พวกเขามีอิทธิพลในด้านต่างๆ โดยเราไม่รู้ตัว โดย เฉพาะด้านคำพูด ซึ่งคำพูดบางอย่างนั้น อาจถึงขั้นที่ทำให้มุสลิมสั่นคลอนรากฐานความเชื่อตามแบบฉบับอิสลามได้ ซึ่งคำเหล่านั้นเรามักจะใช้กันบ่อยครั้งโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง เช่นคำว่า ((พรหมลิขิต)) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว ซึ่งคำๆนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อหลักศรัทธา ถึงเราจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้นก็ตาม ก็ควรหลีกเลี่ยงและใช้คำที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
วันนี้ขอเสนอเกี่ยวกับ คำว่า (พุทโธ่ หรือ ปัดโธ่)

คำว่า (พุทโธ่ หรือ ปัดโธ่) คือ คำอุทานออกมาของชาวพุทธ ที่อุทานเมื่อประสบเหตุการณ์ที่น่าผิดหวัง ไม่ประทับใจ น่าเศร้าใจ เพื่อปลอบใจตนเอง หรือเรียกขวัญและกำลังใจให้ตนเอง) มักจะพูดอุทานว่า “พุทโธ่เอ๋ย” บางทีก็เพี้ยนเป็น “ปัดโธ่เอ๊ย” หรือสั้นๆ “โธ่!” หรือ “โธ่โธ่โธ่!” และบางทีก็เพิ่มสร้อยคำขึ้นมาอีกเป็น “พุทโธ่พุทถังอนิจจังอนิจจา”

คำเหล่านี้ใช้เป็นคำบริกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าของชาวพุทธ ซึ่งเรียกว่า “พุทธานุสสติ” เพื่อให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของพวกเขา เป็นการน้อมใจของพวกเขาให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ เสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าพวกเขา ตอนที่พวกเขาจะทำอะไรก็ตาม

จึงเป็นถ้อยคำที่มุสลิมไม่ควรใช้ ควรหลีกเลี่ยงอย่างมาก มุสลิมควรใช้คำอื่นที่เหมาะสมกว่า หากมุสลิมนำไปใช้อุทานจนชินติดปาก เมื่อเขาตกใจ ผิดหวัง เสียใจ ไม่ประสบกับความสำเร็จแล้ว หรือ พูดคำนี้ออกมาได้โดยอัตโนมัติ ถือว่า อันตรายมากต่ออะกีดะฮ์ ต่อความเชื่อความศรัทธา

ดังนั้นเรา มุสลิมควรทดแทนคำเหล่านี้(ให้ชินปาก)ด้วยการกล่าว คำพูดที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺ กล่าวคำที่อยู่ในคำสอนของอัลอิสลาม เช่น

กล่าวคำว่า ลา อิลาฮะ อิ้ลลัลลอฮฺ หรือ ซุบหานัลลอฮฺ หรือ ลา เฮ้าละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ เมื่อตกใจ หรือเสียใจ

กล่าวคำว่า มาชาอัลลอฮ์ หรือ อัลหัมดุลิลลาฮฺ เมื่อพอใจ ประทับใจ หรือชอบใจ

กล่าวคำว่า อินนา ลิลลาฮฺ วะ อินนาอิลัยฮิ รอญิอูน เมื่อสูญเสีย สิ่งของ คนรัก คนรู้จัก หรือประสปกับบะลาอหรือบทดสอบ

กล่าวคำว่า ยะซากัลลอฮฺ ค๊อยรอน เพื่อขอบคุณผู้ให้สิ่งต่างๆ แก่เรา กล่าวคำว่าอัลลอฮุ อักบัรฺ เมื่อประทับใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ หรือได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ซึ่งคำเหล่านนี้สามารถทดแทนคำที่ไม่ควรกล่าวข้างต้นได้ คำเหล่านี้ เป็นการ ซิกรุลลอฮฺ หรือ รำลึกถึงอัลลอฮฺ ซึ่งมีความประเสริฐมากมายสำหรับมุสลิม อีกทั้ง การฝึกกล่าวคำเหล่านั้นให้เคยปาก เป็นการฝึกเพื่อให้ชินเพื่อกล่าวก่อนสิ้นลมหายใจเหือกสุดท้ายเมื่อถึงวันนั้น…เช่น ((ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ))

ส่วนความหมายของคำว่า พุทโธ ตามแหล่งอ้างอิงของชาวพุทธนั้น มีรายละเอียดดังนี้

พุทโธ : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม

ซึ่งกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสามารถใช้คำนี้เป็นคำบริกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่งเรียกว่า “พุทธานุสสติ”

คำ ว่า “พุทโธ” นี้ที่บอกว่ารู้ ตื่น เบิกบาน นี่ รู้คือรอบรู้หรือปัญญา ตื่นคือเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เบิกบานคือมีความสุขแช่มชื่นปราศจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งแสดงนัยถึงพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของพระพุทธองค์

การบริกรรม “พุทโธ” เป็นการน้อมใจของเราให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ เสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้า เราจะทำอะไรก็ตาม ให้เรานึกถึงและขอบารมีของพระพุทธองค์ สติของเราก็จะเกิด จิตของเราก็จะรวมเป็นสมาธิ ดังนั้น คำว่า (พุทโธ่เอ๋ย หรือ ปัดโธ่เอ๊ย) มุสลิมพูดได้ไหม? นั้นขอฝากพี่น้องพิจรณาด้วย!!!โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader