17 05, 23: อัพเดทล่าสุด

คำถาม สิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมมีอะไรบ้าง ?


มีรายงาน จากท่านอบีฮุรอยเราะห์กล่าวว่า ท่านรอซูล กล่าวว่า :

“สิทธิที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อมุสลิมมี 6 ประการ เมื่อท่านพบปะเขาก็จงให้สลามแก่เขา, และเมื่อเขาเชิญชวนท่าน ก็จงตอบรับคำเชิญชวนจากเขา, และเมื่อเขาขอคำตักเตือนจากท่าน ก็จงให้คำตักเตือนแก่เขา, และเมื่อเขาจาม และกล่าว “อัลฮัมดุลิลลาห์” ท่านจงกล่าว “ยัรฺฮะมุกัลลอฮ์”, และเมื่อเขาป่วย ก็จงไปเยี่ยมเขา, และเมื่อเขาตาย ก็จงติดตามศพของเขา” บันทึกโดย อิมามมุสลิม

สิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมมีอะไรบ้าง ?

คำอธิบาย

จากโอวาทของท่านรอซูล ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ศาสนาอิสลามมีความห่วงใยสัมพันธภาพของพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนมีความสัมพันธ์และสืบทอดความรัก ความห่วงใยให้มีต่อกันตลอดไป เพื่อให้พี่น้องมุสลิมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิม จะมีความสุขก็ต่อเมื่อพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่มีความสุข จะรู้สึกเดือดร้อน ถ้าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน

สายสัมพันธ์ 6 ประการ ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อกัน ซึ่งแต่ละประการมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างดี นั้นก็คือ

ประการที่ 1           เมื่อพบปะกันก็จงให้สลาม ด้วยการกล่าวคำว่า “อัสสลามมุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ” และให้ตอบรับสลามด้วยการกล่าวคำว่า “วะอะลัยกุมุสสลาม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ” ซึ่งการกล่าวเช่นนี้ จะทำให้พี่น้องมุสลิมกระชับความสัมพันธ์ และมีความรักใคร่ต่อกันมากยิ่งขึ้น

ประการที่ 2           เมื่อพี่น้องมุสลิมเชื้อเชิญ ก็จงตอบรับการเชิญชวนนั้น เพราะการตอบรับคำเชิญ จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะช่วยขจัดความบาดหมางให้หมดไปได้อีกด้วย

ประการที่ 3           เมื่อมีพี่น้องมุสลิมคนใดขอให้ท่านช่วยตักเตือน สั่งสอน เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยา หรือโลกอาคิเราะห์ก็ตาม ท่านก็จะต้องให้คำแนะนำแก่เขา ไม่สมควรที่จะปฏิเสธ หรือบิดพลิ้ว

ประการที่ 4          เมื่อเขาจาม และกล่าวว่า “อัลฮัมดุลิลลาห์” เป็นการสรรเสริญอัลเลาะห์ ท่านก็จงกล่าว “ยัรฮะมุกัลลอฮฺ”

ประการที่ 5           เมื่อมีพี่น้องมุสลิมคนใดเจ็บป่วย ก็ควรไปเยี่ยมเขา เพื่อทำให้ผู้ป่วยปลื้มใจ และอบอุ่นใจที่มีพี่น้อง เพื่อฝูงคอยให้กำลังใจ และห่วงใยอยู่เสมอ

ประการที่ 6           เมื่อมีพี่น้องมุสลิมท่านใดเสียชีวิต ก็ให้ร่วมติดตามศพไปด้วย เช่นการร่วมละหมาด ร่วมฝัง เป็น้ตน

 

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้ 

1. การปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูล ทั้งหกประการดังกล่าว นับเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคน อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคม

2. ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างของสังคมมุสลิมนั้น จะเน้นในการสร้างสรรค์

3. ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้พี่น้องมุสลิมจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่สิทธิที่มีต่อกันยังไม่เจือจางไปแต่อย่างใด

ที่มา: http://www.islammore.com/view/944

 โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader