12 07, 01: อัพเดทล่าสุด

กศ.เตรียมเสนอมาตรการดำเนินงานส่งเสริมกิจการฮัจย์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการศาสนา เตรียมเสนอมาตรการดำเนินงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้เกิดความโปร่งใส และมีการตรวจสอบได้

 

 

     นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่หัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ จำนวน 235 หน่วยงาน โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทั้งกระบวนงาน ขั้นตอน รายละเอียด การคัดเลือกกระบวนงาน การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นไปแล้วนั้น ในส่วนของกรมการศาสนา ได้คัดเลือกงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ เกี่ยวกับกระบวนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสร้างความโปร่งใส เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบกิจการบางรายนำรายชื่อมาลงทะเบียน แต่ไม่ได้เป็นผู้แสวงบุญ มาสวมสิทธิ์โควต้า ดังนั้นจึงต้องการปรับปรุงงานด้านกิจการฮัจย์ เพื่อให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนแปลงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ได้ส่งกระบวนการแก้ไขกระบวนการทำงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

theleader.coโพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader