16 11, 02: อัพเดทล่าสุด

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม-ศอ.บต. ร่วมจัดสัมมนา


PNOHT591029001004401_29102016_015820PNOHT591029001004402_29102016_015820

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ร่วมจัดสัมมนา “โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการพัฒนาสามเหลี่ยมที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” รวมถึงจัด “มหกรรมไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 3 จังหวัดชายแดนใต้” เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ปรับปรุงตัว และสามารถกลับมาดำเดินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด มีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ รวมถึงได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาสามเหลี่ยมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายใต้ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนผู้ให้ความสนใจ ร่วมในกิจกรรมด้วย

PNOHT591029001004403_29102016_015820PNOHT591029001004405_29102016_015820PNOHT591029001004407_29102016_015820PNOHT591029001004409_29102016_015820PNOHT591029001004410_29102016_015820PNOHT591029001004411_29102016_015820

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข็มแข็ง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายกิจกรรมนี้ยังมีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยบริการให้ประชาชนผ่านศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความในคดี สามารถเข้าสู้กระบวนการเจรจา เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ปรับปรุงตัว และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ในระยะยาว

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์โพสต์การตอบสนอง

ใหม่ล่าสุด
10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบี ซ.ล. ทำอะไร ? 10 ข้อควรรู้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน 11 สิ่งที่คุณควรทำในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ดุอาอฺในวันอีด เลิกซะ 7 สิ่งที่ทำให้ริสกี ของคู่ชีวิตลดลง ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สุดยอด! อ่านซูเราะฮ อัล-มุลกฺ ทุกคืน แล้วคุณจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438 ปิดใจ ฮีโร่หนุ่มมุสลิมช่วยชีวิตเหตุเพลิงไหม้แฟลตในลอนดอน ใครที่จำเป็นต้องถือศีลอดรอมฎอน หะดีษเก๊! ผลบุญการละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ 30 คืน ในเดือนรอมฎอน หยุดแชร์ ละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตก สาส์นของท่านศาสดามูฮัมหมัด นักธุรกิจมุสลิมกว่า 100 ท่าน ร่วมพลังงานละศีลอด มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมมือธุรกิจ จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438 ฮีโร่มุสลิมช่วยชีวิตประชาชนชาวแฟลตที่ถูกไฟไหม้ในอังกฤษ ศาลอุทธรณ์ถอนคำสั่ง“ทรัมป์”ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ อีกแล้ว! นอร์เวย์เสนอร่างกฎหมายห้ามแต่งกายปิดหน้าในโรงเรียน
เกี่ยวกับองค์กร  •  RSS  •  ติดต่อเรา
The Leader